Hver tredje passager vælger rejsekortet fra

19. april 2018

Mange passagerer har taget rejsekortet til sig, men der er stadig 30 %, der vælger at køre på kontant- eller sms-billet. Også selvom det ofte er dyrere. Det viser en undersøgelse lavet af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Rejsekort

Rejsekort
Foto: Passagerpulsen

Når danskerne bruger kollektiv transport, er der mange, som kører på rejsekort. 52 % svarer i en ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, at de primært bruger rejsekort på deres rejser.

Men der er også en stor gruppe, der vælger rejsekortet fra. Enten fordi de ikke kan bruge kortet, eller fordi de af forskellige årsager ikke bryder sig om at bruge det. De passagerer skal fortsat kunne køre med kollektiv transport til en rimelig pris, mener Passagerpulsen.

”Når 30 % svarer, at de kører på sms- eller kontantbillet frem for rejsekort, så fortæller det os, at der fortsat er brug for alternative billettyper, som f.eks. ikke er digitale, og som ikke er urimeligt dyre”, siger Laura Kirkegaard, afdelingschef for Passagerpulsen.

Billetten bør være billigere

Undersøgelsen fra Passagerpulsen viser, at brugerne af enkeltbilletten har 3 ønsker. Den skal være billigere, nemmere at købe på stationer og den skal kunne betales med dankort i busserne.

”Som det er i dag, er enkeltbilletten for mange det eneste alternativ til rejsekortet. Der kan være mange grunde til, at folk ikke kan eller vil bruge rejsekortet, og der skal ikke sættes barrierer op for at benytte den kollektive transport. Passagererne skal have mulighed for at vælge rejsekortet fra, uden at det koster dem det dobbelte. Derfor opfordrer vi trafikselskaberne til at gøre enkeltbilletten billigere og udvikle andre attraktive alternativer til det digitale rejsekort”.

Rejsekortet skal ikke være tvang

Trafikselskaberne har de sidste par år ændret priser og billetter i den kollektive transport. Det betyder, at rejsekortet i de fleste tilfælde vil være den billigste løsning. Og trafikselskaberne regner med, at flere passagerer vil vælge rejsekortet. Men skiftet til rejsekort bør være et positivt tilvalg og ikke være tvang, mener Laura Kirch Kirkegaard.

”Mange passagerer er glade for rejsekortet, og vejen frem er at gøre denne gruppe større ved at fortælle om fordelene og udvikle rejsekortet, så det bliver mere attraktivt - særligt på de forhold, som får passagererne til at fravælge kortet. Men samtidig er det vigtigt, at du som passager har valgfrihed i forhold til at købe billet. Passagererne skal ikke tvinges over på rejsekortet, siger Laura Kirkegaard.

Passagererne i undersøgelsen nævner bl.a. rejsefrekvens, overvågning, check ind/ud og ugennemsigtig prisstruktur som årsager til fravalget af rejsekort.

Se hele undersøgelsen på passagerpulsen.taenk.dk