Hver fjerde passager får ikke information, når toget er forsinket

16. december 2018

Er toget forsinket eller aflyst, oplever 1 ud af 4 passagerer ikke at få information fra togselskabet. Det viser en undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk blandt flere tusinde passagerer.

pm_info_ved_forsinkelser

Passagerer på en fyldt S-togs perron kigger på skiltet for afganstider
Foto: Anette Sønderby Madsen

Er dit tog forsinket, har du ret til at få det at vide hurtigst muligt. Det står i EU’s Passagerrettighedsforordning. Togselskaberne i Danmark har forpligtet sig til, at du skal have information, hvis dit tog er tre minutter eller mere forsinket. Men en ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser, at hver fjerde passager har oplevet forsinkelser eller aflysninger uden, at de har fået information fra togselskabet. Det er ikke godt nok, mener Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk:

”Det har store konsekvenser for den enkelte passager, når der opstår forsinkelser, og man for eksempel skal nå på arbejde, hente børn eller i lufthavnen. Derfor skal man have ærlig og anvendelig information så hurtigt som muligt, så man kan tage sine forholdsregler. Det kan ikke være tilfredsstillende for togselskaberne, at så mange passagerer ikke oplever at få den nødvendige information, når togene ikke kører som planlagt,” siger Anja Philip.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af tal fra De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser, hvor mere end 120.000 passagerer har svaret på spørgsmål om deres rejse, samt en kvalitativ undersøgelse, hvor Passagerpulsens ’Passageragenter’ melder ind, hver gang de oplever en forsinkelse.

Mere information men ikke bedre

Det er anden gang, at Passagerpulsen undersøger, hvorvidt passagererne får information, når der sker forsinkelser, og der er flere passagerer, der oplever at få information i 2018 end i 2016. Da undersøgelsen blev lavet første gang i foråret 2016, var der 30 procent af passagererne, der ikke oplevede at blive informerede, mens tallet er 26 procent i 2018.

”Vi ved, at togselskaberne og Banedanmark i flere år har haft fokus på, at give passagererne bedre information, men selv om det går den rigtige vej, så viser tallene, at der stadig er plads til forbedring. Bl.a. bør der arbejdes mere med, hvorfor mange passagerer ikke oplever at være blevet informeret, selvom der rent faktisk er sagt noget over f.eks. højttalerne” siger Anja Philip.

I undersøgelsen er passagererne også blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med den information, de har fået, og her svarer hver femte, at de er utilfredse eller meget utilfredse med informationen. Det er en fremgang siden undersøgelsen i 2016, hvor det var hver tredje passager, som var utilfredse med informationen, når de fik den. Det er især Lokaltogs og S-togs passagererne, som er utilfredse med den information, de får ved forsinkelser.

Passagerpulsens tidligere undersøgelser viser, at passagererne især efterspørger information så hurtigt som muligt, og hvis forsinkelsen trækker ud, er det vigtigt løbende at opdatere informationen samt anvise alternative rejseruter, så passagererne kan komme videre.