Forsinket: Kampen for en kollektiv transport vi kan stole på fortsætter

11. december 2017

Passagerpulsen har sat forsinkelser på dagsordenen. Det har konsekvenser for passagerernes dagligdag, når man ikke kan regne med den kollektive transport. Hvad sker der så nu? 

forsinket passager kvinde

Forsinket: Kampen for en kollektiv transport vi kan stole på fortsætter

Forsinket. Det er faktisk ikke i orden

Rejsen med tog, bus eller metro bliver for mange passagerer lidt for ofte forsinket. Nogle gange er forklaringen signalproblemer eller tekniske fejl, andre gange mangler der personale. 

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har i efteråret 2017 sat fokus på forsinkelser og konsekvenserne for passagererne. Og jeres støtte har været stor.

80.000 togpassagerer forsinket om dagen

Passagerpulsen har i forbindelse med kampagnen beregnet, hvor mange passagerer forsinkelserne går ud over.

80.000 passagerer blev forsinket med toget hver dag i 2016. Det svarer til, at en by på størrelse med Esbjerg hver dag bliver forsinket på arbejde eller kommer for sent til deres aftaler.

Bussernes rettidighed bliver slet ikke målt og offentliggjort, så det forbliver uvist, hvor mange af landets buspassagerer, der kommer frem til tiden.

Forsinkelser har konsekvenser for passagererne i dagligdagen, og vi ved, at tilfredsheden med den kollektive transport direkte hænger sammen med, om vi kan stole på, om bus og tog kører til tiden.

Det koster passagererne dyrt, når den kollektive transport ikke kører.  Men det er også dyrt for samfundet.

Læs pressemeddelelsen

Forsinkelser koster samfundet 2,4 mia. kr. om året

Tid koster penge. Når togene ikke kører rettidigt og tusindvis af togpassagerer bliver forsinket mellem bolig, arbejde og i fritiden, har det en målbar samfundsøkonomisk konsekvens. COWI A/S har beregnet, at det koster samfundet 2,4 mia. kr. om året.

Det er et samfundstab i milliardklassen, som man ikke kan sidde overhørig.

Ud af de 2,4 mia. kr., som den manglende rettidighed har kostet samfundet i 12 måneder, kommer 1,4 mia. kr. fra DSB´s fjern- og regionaltog. 700 mio. kr. kommer fra DSB S-tog, 40 mio. kr. fra Lokaltog A/S, 34 mio. kr. fra Arriva tog (inkl. Vestbanen) og 37 mio. kr. fra Metroen. Arbejdsudbudseffekten udgør 158 mio. kr., og er den tid, hvor danskerne stiller mindre tid til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs pressemeddelelsen

Over 100 historier om forsinkelser fra passagererne

Forsinkelser kan have mange forskellige konsekvenser - lige fra at blive forsinket på arbejde, i skole, til at komme for sent til flyet.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk bad om jeres historier, og I har sendt os mere end 100 historier om, hvad I er gået glip af på grund af forsinkelser eller aflysninger.

Historierne bliver sendt videre til transportministeren, transportordførere, trafikselskaber og Banedanmark. Her vil vi også fortælle, hvorfor det er vigtigt at skabe forbedringer, og hvordan det kan gøres.

Se, hvad passagererne er gået glip af

Download: Passagererne sendte os deres historier om forsinkelser. Læs dem her.

Forsinkelser på forsiden

Forsinkelser har været på forsiden af Metroxpress, omtalt i DR's Radioavisen samt i mange medier landet rundt som Ritzau historier. Derudover har forsinkelser i den kollektive transport været omtalt i flere debatindlæg i Jyllands-Posten og Altinget.

Forbrugerrådet Tænks beregninger på, at togforsinkelser koster samfundet 2,4 mia. kr. er nået vidt og bredt ud – som nyhed i DI Transports nyhedsbreve samt i en leder på forsiden af Politiken med overskriften ”Behov for sporskifte”.

Passagerpulsens kampagne om forsinkelser i den kollektive transport er nået ud til mange danskere, som nu ved, at Passagerpulsen kæmper deres sag for at få en kollektiv transport, vi kan stole på.

Det sker der nu

Vi har henvendt os til transportministeriet, politikere og trafikselskaber og har fået taletid. Vi fortsætter kampen og vil den kommende tid præsentere bud på løsninger og forbedringer i passagerernes rettigheder, når der er forsinkelser.

Senest har vi foreslået, at rejsetidsgarantien udbetales automatisk, da vores undersøgelser viser, at over halvdelen af passagererne ikke oplever, at trafikselskaberne oplyser tilstrækkeligt og præcist om rettighederne, når der er forsinkelser eller aflysninger. I England er der eksempler på, at betalingerne kan gå begge veje, når passagererne bruger et rejsekort. Det foreslår Passagerpulsen også sker i Danmark.

Download: Læs kataloget med løsninger vi har sendt til politikerne og selskaberne

Ny undersøgelse på vej

Forsinkelser og aflysninger bliver desværre også virkeligheden i 2018, hvor spor- og signalarbejde skal forbedre infrastrukturen for den kollektive transport.

I 2018 sætter Passagerpulsen en undersøgelse i gang om passagerernes ønsker til, hvordan driften kan tilrettelægges, så det skaber mindst mulig gene for passagererne. Foretrækker passagererne for eksempel total lukning i en kortere periode eller delvis lukning i en længere periode? Hvad er vigtigst - tog til tiden eller flere afgange?

Passagererne skal kunne stole på den kollektive transport, og det kæmper Passagerpulsen for hver dag som passagerernes stemme.

Tak for opbakningen.

 

Følg Passagerpulsen på Facebook

Har du tænkt over, hvordan vi får en bedre kollektiv transport? Følg Passagerpulsen på Facebook og hold dig opdateret om forholdene for passagererne i bus, tog og metro.

Jo flere vi er, desto større indflydelse har vi.

Følg os på Facebook