Blog: Større åbenhed om forsinkelser i metroen

30. august 2018

Mindst 2 gange om dagen er der akutte problemer med driften i metroen. Det sætter passagerernes tillid på prøve. Derfor skal de faktiske tal for driftsforstyrrelser frem i lyset, mener pendlerrepræsentant og Passagerpulsen.

debat-forsinkelser-metro

Billede fra toppen af rulletrappen over en menneskefyldt perron på Nørreport metrostation
Foto: iStock

Daglige forsinkelser og problemer i metroen

Metroen i København har landets mest tilfredse passagerer, og rettidigheden ligger helt i top. Det viser Passagerpulsens Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser og Metroens egne tal for driftsstabiliteten. Men når det er sagt, så kan virkeligheden opleves ganske anderledes for de millioner af passagerer, der årligt rejser med metroen.

Dagligt oplever vi passagerer driftsforstyrrelser eller forsinkelser. Desværre er det ikke muligt for os at få det fulde overblik over, hvor mange driftsforstyrrelser, der sker, eller hvilke årsager der ligger bag – for tallene og årsagerne bliver ikke offentliggjort. For at få en fornemmelse af omfanget har Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk kigget nærmere på opslagene fra twitter-kontoen @MetroenKBH, hvor metroen dagligt melder ud, når der er problemer med driften.

Gennemgangen viser, at der fra januar til og med juli 2018 var 846 driftsforstyrrelser. Heraf var der 319 tilfælde, hvor elevatorer var ude af drift og 362 akutte problemer med driften. Den største synder er tekniske fejl på tog, som står for cirka 25 % af problemerne. Herefter kommer fejl på bane og signaler samt fejl på døre. Men fordi vi ikke har adgang til de officielle tal for driftsforstyrrelser, er notatet desværre ikke fyldestgørende.

Større åbenhed og mere information

Som repræsentanter for passagererne er vi ærgerlige over ikke at få adgang til den viden. Vi mener, der bør være offentligt tilgængelige opgørelser over driftsforstyrrelser i metroen og årsagerne hertil. Vi oplever, at de nuværende tal for driftsstabilitet – på grund af den høje frekvens – ikke giver et dækkende billede af, de forstyrrelser vi som passagerer oplever i metroen. Det gør det også sværere for os at gå i dialog med beslutningstagerne om, hvordan problemerne kan løses.

Vi oplever dagligt, at der er problemer, hvor togene står stille. Og hver gang holder vi vejret, for vi ved ikke, hvornår togene kører igen. Det giver usikkerhed, når vi ikke ved, om vi kan komme på arbejde i tide eller må svigte en aftale. Uvisheden stresser.

Derfor vil vi have bedre information om årsagerne til de mange driftsforstyrrelser. Det gælder både information om antallet af og årsagerne til driftsforstyrrelser, men det gælder også information, når vi er i togene og på stationerne. Der er ofte ikke tilstrækkelig information, hvis vi skal skifte tog eller dørene ikke virker. Brug Twitter, højtalerudkald, skilte og ikke mindst personale til at informere gennem.

Jo mere information vi som passager får, des nemmere bliver det at udvise forståelse og tålmodighed, når vi endnu en gang står som sild i en tønde og folk skubber og masser for at komme af og på.