Blog: Sådan får vi den kollektive transport til at hænge bedre sammen

12. februar 2018

Bus, tog og metro skal spille sammen i forhold til køreplaner, billetregler, rejsetidsgaranti og andre transportmidler, hvis selskaberne vil have glade og tilfredse passagerer – også i fremtiden. Det skriver Laura Kirch Kirkegaard, afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen.

blog-sammenhaeng

Bus drejer om hjørnet og i baggrunden kører et metrotog
Foto: Getty Images

Sammenhæng set med passagerøjne

”Rejseplanen mener, at man godt kan nå at skifte mellem tog og bus på Vejle station på 3 minutter. Problemet er bare, at det tager cirka 5 minutter at nå op til perronen.”

”Hvis den ene bus (Sydtrafik) er bare lidt bagud, er den anden bus (Midttrafik) kørt. Og der kører kun den ene bus om dagen.”

”På Taastrup station skal man godt nok have kondien i orden, hvis man er med bus 127 og skal nå toget xx.40 om morgenen. Der er 187 meter plus en trappe, som skal nås i løbet af 2½ minut.”

Sådan oplever nogle af Passagerpulsens Facebook-følgere sammenhængen i den kollektive transport. Heldigvis er der mange passagerer, som synes sammenhængen er god. Det viser Passagerpulsens kommende rapport, hvor 3 ud af 4 passagerer, der har mindst et skift på deres rejse, svarer at deres rejse normalt hænger godt sammen.

Vi bruger bus, tog, metro, cykel, taxa, færge, flextrafik, (dele)bil eller en gåtur i forskellige kombinationer for at komme frem. Så det er vigtigt at den kollektiv transport bliver planlagt med udgangspunkt i, at mange rejser er kombinationsrejser, hvis den skal være attraktivt.

Trafikselskaberne og politikerne har i disse år meget fokus på sammenhæng og mobilitet. Og der er tiltag på vej til at gøre det nemmere at planlægge en kombinationsrejse. For eksempel kommer Nordjyllands Trafikselskab med en ny version af rejseplanen, der også indeholder fly, taxa og delebiler.

Og 18. marts træder en stor reform af priserne og taksterne vest for Storebælt i kræft, som skal gøre det enklere for os passagerer at finde den rigtige billet på tværs af selskaberne.

Begge dele følger vi med stor interesse.

Bedre samarbejde med passagererne i centrum

Hvis flere danskere i fremtiden skal bruge kollektiv transport i deres hverdag, er det vigtigt, at der skabes endnu bedre sammenhæng i køreplanerne, billetreglerne og mellem forskellige transportmidler.

Der er flere ting, trafikselskaberne kan gøre, hvis de gerne vil øge passagerernes oplevelse af sammenhæng, når de bruger den kollektive transport.

  • Når toget er forsinket, vil det give bedre sammenhæng for passagerer, der skal videre, hvis bussen venter. Fynbus tester i øjeblikket et system, hvor busserne kan snakke sammen og vente på hinanden. Og forhåbentlig kan erfaringerne derfra også bruges til at lave en bedre koordination mellem de forskellige transportformer og selskaber.
  • Information er vigtig for oplevelsen af sammenhæng. Når der opstår forsinkelser eller aflysninger, vil vi som passager gerne vide det hurtigst muligt, så vi har mulighed for at finde en anden måde at komme frem på. Her vil det være en kæmpe hjælp, hvis selskaberne oplyste, hvilken bus eller tog vi kunne tage i stedet for.
  • Inddragelse af passagerer i forhold til køreplansplanlægning. Der er især blandt buspassagererne et ønske om at blive inddraget, så køreplanerne hænger bedre sammen. I Slagelse kommune har de for eksempel en busborgergruppe, hvor der sidder både passagerer, repræsentanter fra interesseorganisationer og kommunen, som skal styrke borgerinddragelsen i den kollektive bustrafik.
  • Trafikselskaberne har i dag forskellige rejsetidsgarantier, og de dækker ikke den samlede rejse. En landsdækkende rejsetidsgaranti, som gælder for alle selskaber, vil gøre det mere gennemskueligt for passagererne.

Sammenhæng - også politisk

Passagererne går groft sagt ikke op i, hvilket navn, der står på siden af bussen eller toget, eller hvilke politiske organer, der sidder i bestyrelsen for trafikselskaberne. Vi vil blot have kollektiv transport, der fungerer. Men den kollektive transport i Danmark varetages af mange selvstændige trafikselskaber og trafikbestillere (kommuner, regioner, stat), og det gør koordinationen svær.

På længere sigt kan en stærkere politisk styring af samarbejdet mellem selskaberne være en vej til at lave fælles mål og bedre sammenhæng for passagererne. Som de gør det i for eksempel Hamborg eller Region Skåne.

Transportpolitikken i Danmark er desværre præget af fragmentering, hvor skiftende regeringer og politiske flertal taler om, at det enten er skinnernes eller vejenes tur til investeringer.

Passagerpulsen ønsker derfor - ligesom blandt andre Dansk Industri og FDM - en national transportstrategi, og et opgør med skyttegravskrigen om kollektiv versus individuel transport.

Heldigvis har flere partier meldt det samme ud. Vi håber derfor, at ministeren vil tage initiativ til at samle parterne og sætte sig i spidsen for, at vi sammen kan arbejde for bedre mobilitet i Danmark i fremtiden.

Skrevet af

Laura Kirch Kirkegaard

Afdelingschef for Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen
Laura har været afdelingschef for Passagerpulsen siden maj 2017. Hun bor på Amager, så de fleste rejser med kollektiv transport er med metroen.

Kommentarer

Snevejrsdating

Når man kommer kørende i bil, passerer man typisk et antal busstoppesteder med frysende buspassagerer.
° Hvis jeg vidste, hvor de skulle jeg sagtens have en eller to passagerer med.
- Tænk, hvis der var en app, der kunne fortælle: "Her er en person der skal til fx Hillerød", så man nemt kunne finde hinanden.
- Det skal naturligvis sættes i system, så man skal tilmelde sig som bilist og som passager.
På den måde kunne man på en enkel måde få "fyldt bilerne fyldt op".

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.