Blog: Hvordan kan den kollektive transport blive et mere attraktivt tilbud for cyklisterne?

14. marts 2019

Med cykel, bus og tog kan du transportere dig grønt og sundt, selvom du skal langt. Læs Cyklistforbundets bud på, hvad der skal til, for at flere vælger den løsning.

blog-hvordan-kan-den-kollektive-transport-blive-et-mere-attraktivt-tilbud-cyklisterne830x400.png

blog-hvordan-kan-den-kollektive-transport-blive-et-mere-attraktivt-tilbud-cyklisterne
Foto: Getty Images

Vi står overfor massive klimaudfordringer, der kræver handling nu. Samtidig er vores veje i og omkring byerne ved at sande til i trængsel og alt for mange danskere dør for tidligt på grund af inaktivitet. I Cyklistforbundet arbejder vi intenst med at få flere op på cyklen til glæde for sundheden, vores bymiljøer og for klimaet.  

Det er dog ikke alle distancer, der kan eller skal overvindes på cykel. Derfor er vi også fortalere for at kombinere cyklen med især den kollektive transport som det klimamæssige mest oplagte alternativ til cykel eller gang.

Ud over et trygt og sikkert cykelstinetværk, der skal gøre det nemt og bekvemt at cykle til og fra stationen, så er det nødvendigt, at der tænkes i gode gnidningsfrie løsninger for at gøre denne kombinationstransport til det oplagte valg: Ved stationen eller stoppestedet skal der være sikre og tilstrækkelige cykelparkeringsmuligheder. Tog og busser skal være indrettede, så det er nemt at få cyklen af og på og placere cyklen sikkert under turen. Man skal nemt kunne købe billet til cyklen, og endelig skal der være gennemskuelige og ensartede systemer og regler for cykelmedtagning.

Gode parkeringsforhold giver nemme skift

Cykelparkeringsforholdene ved stationer har en afgørende betydning for, hvorvidt vi bruger vores kollektive transport. Gode cykelparkeringsforhold, der ligger tæt på stationerne og som er trygge, overdækkede og oplyste og nemme at komme til og fra gør kombinationen af cykel-tog til et attraktivt valg.

Ser man til cyklismens anden højborg, Holland, kan man finde et utal af succesfulde projekter, der hver dag gør det muligt for tusindvis af hollændere at kombinere cyklen med tog. I Utrecht, en tæt by med cirka en halv million indbyggere, har man investeret massivt i forbedring af cykelforhold for pendlere. Sidste år åbnede et nyt underjordisk cykelparkeringsanlæg med plads til 12.500 cykler – alle med nem og gnidningsfri adgang til stationen.

I Malmø har man også indviet et stort parkeringsanlæg, hvor cykelværksted, afgangsskærme og nem adgang til sporene er med til at gøre det attraktivt. Herhjemme har især Odense investeret kraftigt i gode cykelparkeringsforhold omkring stationen.

Sørg for, at cyklen kan komme med

Et andet vigtigt incitament til at kombinere cykel og kollektiv transport er muligheden for medtagning af cykler i tog, letbane, metro eller bus. Det kræver, at der tænkes i let adgang for cykler til både perronen og stoppestedet, og at transportmidlet er indrettet, så der er god plads til cykler, og man kan få cyklen af og på uden høje løft. Hensynet til cykelmedtagning bør derfor indtænkes allerede når nye kollektive transportmidler sendes i udbud.     

Den tredje ting, der er med til at fremme kombinationen af kollektiv transport og cykel, er løsninger, der gør kombinationstransporten nem, billig og overskuelig.

Et oplagt sted at starte ville være ved at gøre cykelmedtagning gratis, som det i dag er tilfældet i de storkøbenhavnske S-tog. Tallene taler deres eget tydelige sprog: Da man i 2012 efter pres fra blandt andre Cyklistforbundet gjorde forsøgsordningen med gratis medtagning af cykler i S-tog permanent, steg antallet af kombinationsture kraftigt, og nye pendlere, der ikke tidligere brugte toget begyndte på det. Samlet set har DSB’s tilbud om gratis cykelmedtagning i S-tog ført til næsten 500.000 flere rejser fra 2012 til 2017.

Der er mange muligheder for at gøre det mere attraktivt at kombinere cykel og offentlig transport. Det kræver blot politisk vilje at afsætte midler til at forbedre forholdene for de pendlere, der potentielt kan overflyttes fra bilture, der i dag fylder vores veje i byerne op.

Det burde være et let valg at investere mere i at få flere til at kombinere cyklen med kollektive transport. Et valg om at vi i fællesskab skaber en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som en væsentlig del af løsningen.  

Skrevet af

jette_gotsche

Jette Gotsche

Formand for Cyklistforbundet