Blog: HOT eller ej: 3 krav fra passagererne

3. april 2019

Vores kollektive transport skal organiseres på en ny måde, hvis regionerne nedlægges. Her er tre ting, der er vigtige, hvis en ny struktur skal være til gavn for passagererne.

blog-hot-eller-ej-3-krav-fra-passagererne830x400.png

blog-hot-eller-ej-3-krav-fra-passagererne
Foto: Getty Images

Synes du, at selskabsstrukturer, organisationsdiagrammer og ejerforhold i den kollektive transport er spændende? Nej, vel?

Vores undersøgelser viser dog, at en del af de udfordringer vi passagerer oplever i hverdagen, på den ene eller anden måde kan skyldes de 3 områder. Det kan være manglende sammenhæng i køreplaner, information, rejseregler og billetkøb.

Politikerne taler om at ændre den måde, den kollektive transport er sat sammen på. Regionerne skal muligvis væk, og i stedet skal kommunerne overtage. Og i hovedstadsområdet skal selskaberne samles under ét, nemlig HOT.

Passagerpulsen har samlet 3 krav, som vi mener, at politikerne bør følge, hvis en ny organisering skal gøre det bedre for passagererne i bus, tog og metro.

1. Giv passagererne en stemme

Passagererne skal sættes i centrum. Det kan de for eksempel komme gennem regionale eller lokale passagerråd. Det kan også være et krav om, at alle trafikselskaber skal have pendlerrepræsentanter.

Flere udliciteringer, større sporarbejder, flere letbaner og mere digitalisering gør, at behovet for en stærk passagerstemme er større end nogensinde.

Politikerne og selskaberne skal være helt skarpe på passagerernes ønsker og behov, hvis vi skal have en bedre kollektiv transport, end vi har i dag.

Passagererne har førstehåndserfaring med at bruge bus og tog, og de ved, hvor udfordringerne ligger. Derfor kan de også fortælle, hvad der skal til, for at rejsen bliver bedre. De ved, hvilket serviceniveau der skal til, for at rejsen går godt og trygt.

2. Spørg og lyt til passagererne

Passagerernes rolle i beslutningerne skal ikke kun være formel. Trafikselskaberne skal være forpligtede til at lytte til passagererne, inden der træffes beslutninger, som påvirker vores hverdag. I modsætning til andre varer, vi køber, kan vi ikke altid vælge et alternativ til bus, tog eller metro, hvis vi er utilfredse med det, vi får for vores penge.

Lytter beslutningstagerne ikke til os passagerer på forhånd, er der en risiko for, at de forkerte valg bliver truffet. Som da Movias bestyrelse valgte at fjerne de fysiske køreplaner fra stoppestederne på Sjælland.

Movia troede, at de gav passagererne en bedre service via information på skærme og telefoner. Men passagererne oplevede de manglende trykte køreplaner som en dårligere service.

3. Skab større gennemsigtighed

Selskaberne laver ofte undersøgelser inden de tager beslutninger om at fjerne køreplaner, afskaffe billettyper eller ændre i åbningstiderne i kundeservice.

Undersøgelserne bliver dog ikke delt med andre, og det er ikke altid, at grundlaget for beslutningerne står i referaterne fra møderne. Det gør det meget svært at forstå og argumentere mod en beslutning, når vi ikke kan gennemskue, hvorfor den er blevet taget.

Trafikselskaberne skal lægge undersøgelser og bestyrelsesreferater ud åbent på deres hjemmesider, så passagererne kan se, hvilke overvejelser, der ligger til grund for en beslutning.

Tag jer tid og involver alle parter

Bliver regionerne nedlagt? Og skal hovedstaden være HOT? Det ved vi ikke endnu. Men lige meget hvad, så er der brug for, at politikerne forpligter sig til at gøre den kollektive transport mere attraktiv og sammenhængende set fra passagerernes side.

En ny organisering af den kollektive trafik skal ske efter grundige overvejelser og efter dialog med passagerer, selskaber samt de lokale og regionale politiske niveauer.

Skrevet af

laura-kirch-kirkegaard

Laura Kirch Kirkegaard

Afdelingschef for Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen
Laura har været afdelingschef for Passagerpulsen siden maj 2017. Hun bor på Amager, så de fleste rejser med kollektiv transport er med metroen.

Kommentarer

Fremtidens kollektive trafik på Sjælland

Et og kun et trafikselskab for hele Sjælland inkl. Hovedstadsregionen som dækker alle transportformer.
En og kun en app (f.eks. Rejseplanen - den virker fremragende - i Belgien).
En simpel takststruktur. Se på London som dækker et geografisk område på størrelse med Sjælland med 11 zoner.
Fokus på pendlerne frem for ferierejsende op til højtiderne, de kan tage bus og bil.
Afskaf Orange billetter.

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.