Blog: Forsinkelser i bus, tog og metro: Derfor er det et problem

13. oktober 2017

Rejser du med bus, tog eller metro, har du sikkert oplevet at blive forsinket. Men hvad har det af konsekvenser? Og hvorfor er det et problem? Det giver Laura Kirkegaard, afdelingschef for Passagerpulsen, sit bud på her.

Passagerer venter på bus

Forsinkelser i bus, tog og metro: Derfor er det et problem
Foto: Anette Sønderby Madsen

Forsinkelser har konsekvenser for mange passagerer hver dag

Næsten 80.000 togpassagerer blev forsinket hver dag i 2016. Forsinkelser er ikke bare en forsinkelse i tid. Det kan også have store konsekvenser for den enkelte passager. Du kommer måske for sent på arbejde, til arrangementer, henter børn for sent, eller kommer for sent til aftaler i din fritid.

Passagererne bruger stærke ord, når de skal beskrive forsinkelserne. Når køreplanen svigter, bliver forsinkelsen også passagerernes svigt. Du svigter kollegaer, chefen, børnene, ægtefællen osv., når du kommer for sent. Når vi spørger de forsinkede passagerer, siger 77 %, at det påvirker deres hverdag.

Ofte oplever især pendlerne, at problemet med forsinkelser også negligeres. Du kan jo bare tage den næste bus. Eller stå tidligere op, så du er sikker på at nå på arbejde til tiden. Men er det virkelig rimeligt, at vi som passagerer bliver nødt til det, fordi vi ikke kan stole på køreplanen?

Forsinkelser påvirker tilfredsheden med hele rejsen

Vi ved, at forsinkelser påvirker tilfredsheden med næsten alle andre dele af rejsen. Når vi er forsinkede får information, service og komfort langt større betydning. Ja, selv toiletforholdene bliver vi mere kritiske over for, når vi er forsinkede.

Og passagererne oplever – logisk nok – at man får mindre værdi for pengene. Den seneste Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse viser, at kun omkring halvdelen af togpassagererne er tilfredse med den værdi, de får for pengene, når de rejser med kollektiv transport.

Forsinkede tog koster samfundet dyrt

Forsinkelser er ikke bare et problem for den enkelte passager og den enkelte familie. Der er stort fokus på, hvad det koster samfundet, når bilerne holder i kø på motorvejen. Men hvad betyder det for vores økonomi, når millioner af passagerer hvert år står på perronerne og glor på informationstavlerne?

Tal fra COWI A/S viser, at samfundet vil være 2,4 milliarder kroner rigere, hvis alle tog ankom rettidigt. Og det er kun for togforsinkelser. Vi ved ikke, hvor mange busser, der bliver forsinket hver dag.

Vigtigt med en kollektiv transport, vi kan stole på

Historisk store investeringer i kollektiv transport bliver gennemført i disse år. Nogle siger, at det skyldes manglende rettidig omhu – uanset hvad, sker der vigtige forbedringer.

Elektrificering, sporarbejder og nyt signalsystem skal være med til at give en mere effektiv, miljørigtig og sikker jernbane. Men arbejdet præges af dårlig planlægning, manglende information og køreplaner, der ikke holder. Og imens falder tilfredsheden med den kollektive transport og med den passagertallet.

Skal vi kunne stole på den kollektive transport, skal køreplanerne holde. Og det er ikke en løsning at blive ved med at tilføje minuttal, så den samlede rejsetid bliver længere og længere. Rejsetiden skal være konkurrencedygtig, hvis kollektiv transport skal være et reelt alternativ. 

Skrevet af

Portræt

Laura Kirch Kirkegaard

Afdelingschef for Passagerpulsen
Laura er afdelingschef for Politik og Fundraising, som Passagerpulsen er en del af. Når hun kører med kollektiv transport, er det primært metroen, hun tager mellem arbejde og hjemmet.

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.