Blog: Det arbejder Passagerpulsen for i 2018

26. januar 2018

Passagerpulsen arbejder for, at det skal være nemt at tage bus, tog og metro. Her nævner Passagerpulsens afdelingschef Laura Kirch Kirkegaard nogle af de emner, som vi sætter fokus på i 2018, så vi kan få en kollektiv transport, der er til at stole på.

passagerpulsens-oensker-2018

Passagerer er på ind i bussen ved Aalborg rutebilstation
Foto: Lars Horn

Passagererne skal i centrum

Udfordringerne i den kollektive transport kan være mange. Hvilken billet skal du købe? Kommer dit tog til tiden? Og hvor længe skal du vente på bussen?

Passagerpulsen arbejder for at gøre din rejse med bus, tog og metro nemmere og bedre. Det gør vi ved at undersøge passagerernes holdninger og oplevelser, hjælpe passagererne og gå i dialog med trafikselskaberne.

Her er 6 områder, som vi i hvert fald har fokus på i vores arbejde i 2018.

1.

Bedre sammenhæng mellem transportformer

Passagererne skriver ofte til os, fordi de ikke oplever, at der er ordentlig sammenhæng i deres rejse med kollektiv transport. Det kan for eksempel være, at bussen, der kun kører 1 gang i timen, ikke passer sammen med toget. Eller når vi ikke kan bruge vores billet på tværs af selskaber og transportmidler.

Passagerpulsen sætter i 2018 fokus på sammenhængen i den kollektive transport ved at undersøge passagerernes ønsker og oplevelser.

Resultatet deler vi med til trafikselskaberne, så der kommer fokus på, hvordan de kan arbejde sammen for at øge sammenhængen.

2.

God information og planlægning ved sporarbejder

Sporarbejde, nye signaler og elektrificering af skinnerne giver i 2018 en masse udfordringer for passagererne i forhold til køreplaner og planlægning.

Passagerpulsen lavede i efteråret 2017 en undersøgelse af, hvordan passagererne oplevede sporarbejderne på S-togsstrækningen Hillerød-Bernstorffsvej nord for København. Den viste blandt andet, at passagererne vil have tydeligere information om arbejdet, og at planlægningen skal være bedre, så tidsplanerne holder.

Erfaringerne og de gode råd tager vi i Passagerpulsen videre til selskaberne, og vi vil igen i år undersøge passagerernes oplevelser med sporarbejder rundt om i landet.

3.

Aktuel, brugbar og tydelig information til passagererne

Information er et af de områder, som betyder meget for vores oplevelse af rejsen med bus, tog eller metro. Men det er også et område, hvor selskaberne kan blive meget bedre – endda uden at det koster flere milliarder.

Passagerpulsens undersøgelser viser blandt andet, at trafikselskaberne skal sætte sig i passagerernes sted. Det vil sige, at de for eksempel skal huske at bruge alle platforme – både de digitale, højtalerne, skilte osv. – så alle typer af passagerer får informationen. Og så skal informationen være tydelig og handlingsanvisende.

Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, har sagt til Politiken, at de vil sætte ekstra fokus på informationen i 2018. Det vil vi selvfølgelig holde tæt øje med. Og vi stiller os gerne til rådighed med passagerernes input.

4.

Gennemskuelige priser og billetter til bus, tog og metro

Priser og billetter ændrer sig løbende i den kollektive transport, og i marts 2018 træder den nye Takst Vest i kraft, som skal harmonisere billettyper og priser på tværs af bus og tog på Fyn og i Jylland.

Erfaringerne fra indførelsen af det nye takstsystem på Sjælland i 2017 har vist, at overgangen til et nyt takstsystem kan gøre det svært for passagererne at finde den bedste og billigste billettype. Derfor er det blandt andet vigtigt, at der er ekstra personale til rådighed, så passagererne kan få hjælp til at forstå de nye priser og billettyper.

Det er også vigtigt, at selskaberne i forbindelse med ændringerne husker at udvise forståelse for passagererne, så de bliver hjulpet og ikke straffet med bøde, hvis de misforstår det nye system. Passagerpulsen er i dialog med selskaberne bag Takst Vest og vil nøje følge overgangen til det nye takstsystem på Fyn og i Jylland.

5.

Kundeservice med udgangspunkt i passagererne

Passagererne i bus og tog lægger stor vægt på, at det er nemt at komme i kontakt med selskaberne, og at de hurtigt kan få svar på deres spørgsmål uden lange ventetider, når de har brug for hjælp med for eksempel mistet bagage.

Passagerpulsen vil igen i 2018 uddele en Kundeservicepris til det trafikselskab, der giver passagererne den bedste kundeservice. Det gør vi for at give selskaberne og de ansatte anerkendelse for god kundeservice og for at inspirere selskaberne til, hvordan de kan forbedre servicen.

Ankenævnet for bus, tog og metro er et af de steder, hvor vi i Passagerpulsen kæmper passagerernes sag. Ankenævnet tager sig af sager, hvor passagererne ikke er kommet igennem med deres klage til selskabet.

Klagerne handler om alt fra bøder, fejl på check ind og ud på rejsekortet, erstatninger ved forsinkelser og lignende. Og Passagerpulsen vil fortsat have fokus på, at selskaberne også udviser konduite og forståelse for passagererne.

6.

Fair kompensation ved forsinkelser

Forsinkelser er en af de helt store udfordringer i den kollektive transport, og de har stor betydning for, hvor tilfredse passagererne er med deres rejse med bus, tog eller metro.

Passagerpulsen vil i 2018 følge op på vores kampagne fra efteråret 2017 - "Forsinket. Det er faktisk ikke i orden" ved fortsat at arbejde for en samlet rejsetidsgaranti. Det vil sige, at du får erstatning for hele din samlede rejse - og ikke kun en del af den - hvis du ikke når bussen, fordi toget er forsinket.

Erstatningen skal derudover være automatisk, så pengene sættes direkte ind på dit rejsekort eller betalingskort, så du ikke selv skal søge om det.

Sådan fungerer automatisk erstatning i London

Skrevet af

Laura Kirch Kirkegaard

Afdelingschef for Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen
Laura har været afdelingschef for Passagerpulsen siden maj 2017. Hun bor på Amager, så de fleste rejser med kollektiv transport er med metroen.

Kommentarer

Rejsekortet fungerer ikke altid.

For trekvart år siden blev mit Rejsekort blokeret. Min søn havde en app, som dokumenterede, at jeg havde tjekket korrekt ud, hvilket vi sendte til dem, men det interesserede dem ikke det fjerneste. De mente også, at jeg skulle tjekke ud på Odense Banegård, også, hvis jeg overhovedet ikke skulle af der, eller hvis jeg slet ikke havde været der igennem. Det blev sendt forgæves til kundeambassadoeren, og det tog en farlig tid. De mener, at jeg bare kan købe et nyt Rejsekort, jeg har fået en chance mere. Men da de er totalt upålidelige og ikke vil kommunikere, er det jo ikke så enkelt endda. Jeg er blevet folkepensionist, men ruineres af faste strafgebyrer for kontant billetter og kommer i perioder ingen steder. Man er jo prisgivet og aner ikke, hvad man skal stille op desangående. Hvis en tredjedel af passagererne ikke har Rejsekort, må der jo være mange, som gerne vil have et andet billet system.

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.