Blog: Derfor kæmper jeg for Østfyn

12. november 2015

Pendlertalsmand i Østfyns Pendlerklub, Anne Fiber, beskriver her, hvorfor stationerne i Langeskov er så vigtig for området, og hvorfor hun har valgt at kaste sine frivillige kræfter efter netop den kollektive transport.

Derfor kæmper jeg for Østfyn

Derfor kæmper jeg for Østfyn
Foto:iStock

Østfynske pendlere råber op

Det startede sådan uskyldigt nok. I 2010 fik daværende transportminister - med et bredt forlig - gennemført en satsning, der skulle give Østfyn et tiltrængt skub i en retning, der skulle byde på vækst i en hårdt prøvet del af Danmark.

Satsningen var simpel; intercity-toget kørte alligevel igennem Langeskov på Østfyn, så der skulle bygges en station og toget skulle standse der 1 gang i timen.

Jeg flyttede til Langeskov, da udsigten til IC-drift kunne give mig mere fleksibilitet i fremtiden. Jeg læser til sygeplejerske, og så i udsigt, at jeg ville kunne søge arbejde på begge sider af Store- og Lillebælt, og ikke var begrænset til Fyn. Direkte tog er i min verden mere pålidelige end for eksempel regionaldrift med tog-skift. Derfor så jeg mulighederne, og derefter Langeskov an.

Det lyder måske vildt, at IC-toget skulle standse i en by med ca 4.000 indbyggere. Men IC-toget standser i langt mindre byer, og det er ikke nyt, at lægge togskinnerne før passagererne er der. Eksempelvis voksede Ørestadsområdet i København først, da metroen begyndte at slå sine folder.

Vækst på Fyn

Langeskov station ligger tæt på en motorvejsfrakørsel og skulle derfor trække det østfynske opland, hvor der bor ca. 150.000 mennesker. Logistisk gav det mening; Odense by trafiksanerede, så bilerne ikke kunne komme ind til den overbebyrdede banegård. Langeskov og Nyborg skulle sammen skabe bedre rammer for vækst for hele Østfyn.

Meget lang historie kort: Stationen kom. IC-togene gjorde ikke. Lyntog er selvfølgelig en god ting. Men der blev jeg godt nok demotiveret.

Beslutningen om IC-tog var taget, men fokus blev flyttet fra at give Østfyn en vækstchance. Nu handler det om 3 dyrebare minutter, som de andre rejsende mister, når toget skal stoppe i Langeskov. 3 minutter, som DSB allerede så rigeligt har lagt ind som buffer.

Nu får vi smidt i hovedet, at vi har fået storhedsvanvid. Hvad bliver det næste? At vi ikke benytter motorvejene i myldretiden eller får for hurtigt internet herude i provinsen?

Bedre og mere kollektiv transport

Jeg blandede mig ret meget i debatten og blev ”opdaget” af græsrødderne, der kæmpede for at råbe politikerne op. Jeg blev inviteret til opstartsmøde for pendlerklubben. Og jeg meldte mig som talsmand, da jeg mærkede, at det var essentielt, at nogen gjorde noget. Jeg kunne slet ikke lade være.

Jeg har været talsmand for den nystartede Østfyns Pendlerklub i godt 2 måneder, og i den tid har jeg forvildet mig ud i alskens sære oplevelser.

Senest var jeg til årsmøde med Passagerpulsen, hvor mange forskellige interessenter var med. Hver repræsenterede de en tog-strækning, mennesker med handicap, syn på miljøet eller noget helt 4. og det blev en hyggelig aften med livlig debat om, hvordan vi kan forbedre den kollektive transport.

Skønt at være i et forum, hvor alle har de samme overordnede tanker; at kollektiv transport er for alle, og at vi skal gøre, hvad vi kan for at optimere den.

Østfyns Pendlerklub opstod, fordi vi var flere, der slet ikke kunne lade være. Vi ville ikke acceptere at blive spist af med en mangelfuld løsning. Vi kæmper for og holder på vores ret til IC stop i Langeskov. Samtidig ser vi vigtigheden i en synergi-effekt med Nyborg; infrastrukturen skal være stærk, så Østfyn kan få den chance, vi var lovet.

Østfyns Pendlerklub har i skrivende stund godt 380 medlemmer og findes på østfynspendlerklub.dk og Facebook.

Skrevet af

Anne Fiber

Pendlertalsmand Østfyns Pendlerklub
Anne Fiber bor i Langeskov og er en af hovedkræfterne bag Østfyns Pendlerklub. Hun er sygeplejerskestuderende og pendler dagligt mellem Langeskov og Odense. Østfyns Pendlerklub har cirka 380 medlemmer.

Følg Passagerpulsen på Facebook

På Passagerpulsens Facebook-side får du seneste nyt om dine rettigheder til din rejse med bus og tog og tips til at vælge den rigtige billet.

Vær med og deltag i debatten om en bedre kollektiv transport.

Følg os på Facebook

Kommentarer

IC-tog til Langeskov

Kære Anne Fiber

I 65 år har jeg interesseret mig for og benyttet jernbanerne og den øvrige kollektive trafik.

Jeg er glad for, at du påtager dig jobbet som pendlertalsmand og derfor bl.a. kæmper for bedre kollektiv transport. Men jeg kan ikke støtte din tanke om, at du skal kunne køre til med IC-tog fra Langeskov til Odense. IC-togene standser i visse mindre byer nord for Randers og i Midt- og Vestjylland, fordi de her også fungerer som regional- eller lokaltog.
Det er lokaltogenes opgave på Østfyn at servicere dig og andre Langeskovbeboere med kørsel til Odense eller Nyborg. Så må du skifte her til Lyn- og IC-tog, hvis du skal videre. På Sjælland standser IC-togene f.eks. ikke i Borup (4428 indbyggere). Skal der standses for mange steder, falder tilfredsheden med jernbanetrafikken og det er vel ikke det ønske, som vil have opfyldt?
Til slut må jeg desværre bedrøve dig med, at Lyntogenes standsning i Langeskov ikke som helhed er til fordel for den kollektive trafik. Men jeg håber på, at I vil bruge jeres nye station.

Med venlig hilsen

Mogens Gruelund

Det handler ikke kun om Langeskov

Kære Mogens,

Tak for din kommentar og fordi du gerne vil deltage i debatten.

Jeg kan udmærket se dine synspunkter og argumenter. Havde jeg ikke fulgt debatten, ville jeg nok have det på samme måde.

Kernen i hele dette er imidlertid ikke Langeskov. Visionerne for at placere et IC-stop i Langeskov var for at give hele det østfynske opland bedre infrastruktur. Regionaltoget har allerede nu, inden det er blevet koblet på Svendborgbanen, vist sig upålidelig. Desuden fungerer den fynske bevægelighed sig oftest sådan, at folk har en bil og vil køre langt for at komme til deres destination. At de kan komme hurtigt til Odense fra Langeskov er ikke noget, der i sig selv vil gøre den store forskel for folk og virksomheder på Østfyn. En forbindelse uden komplicerende skift, fra Langeskov vil derimod kunne bidrage positivt og konstruktivt til udvikling i området. Derfor kæmper vi for IC drift fra Langeskov.

Lad mig høre hvis jeg skal uddybe noget yderligere.

Venligst, Anne Fiber

Stop IC-togene

Jeg er meget langt hen ad vejen enig med Mogens Gruelund. Intercitytogene optræder mellem København og Odense som ganske almindelige "bumletog", selv om de springer et par mindre stationer over mellem Ringsted og Høje Tåstrup.

Det tager tre timer at komme fra København til Århus eller Esbjerg med et IC-tog, og kun en halv time mindre med et "lyn"tog. Jeg synes, at det er meget glædeligt at have fået Langeskov på jernbanekortet igen, især da dommedagsbasunerne rører sig lidt længere vestpå på samme ø. Imidlertid har de passagerer, der rejser langt, ikke brug for fem minutters ekstra rejsetid i et i forvejen overfyldt tog.

Lad os hellere kæmpe for nogle up-to-date elektriske regionaltog (altså ikke IC 4!) til at køre hvert 20. minut mellem Fredericia og København, og med samme standsningsmønster som IC-toget i dag - inkl. Langeskov, og så lade IC-togene overtage FJERNtrafikken i vort lille land. Det vil sige første stop Odense, derefter Vejle eller Kolding. I Jylland lader vi så togene Esbjerg-Århus opgradere, så de passer med den lokale trafik på den østjyske længdebane, og vi sørger for gode tilslutninger i Fredericia mod Tinglev og Herning.

Vi trænger til flere tog, ikke flere stop for de nuværende!

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.