Ankenævnssag: Pendlerkort var gyldigt men uden metrotillæg

14. februar 2022

En passager med pendlerkort tog metroen pga. driftsforstyrrelser på S-toget. Pendlerkortet dækkede de konkrete zoner, men var uden metrotillæg, og hun fik derfor en bøde på 750 kr.

metro_myldretid

Passagerer på vej ind og ud af metrotog i myldretiden
Foto: Anette Sønderby Madsen

Klagen

S-togspendleren rejste med metrolinje M1/M2, pga. driftsforstyrrelser på S-toget. Ved kontrol i metroen fremviste pendleren et gyldigt DSB pendlerkort til DOT-zonerne 01 og 02. Pendleren havde brugt kortet på sine rejser med S-toget de seneste fem måneder, og hun antog derfor, at det var gyldigt til rejsen. Pendlerkortet var gyldigt i den zone, kontrollen blev foretaget, men kortet var uden metrotillæg. Passageren fik derfor en bøde på 750 kr.

Afgørelsen

Ankenævnet besluttede, at passageren ikke skal betale bøden på 750 kr. 

Begrundelsen

Ankenævnet lagde vægt på, at det ikke fremgår af pendlerkortet, at det er uden metrotillæg. Desuden kan passagerer forny deres pendlerkort uden at tage stilling til, om de vil købe metrotillæg.  Deres valg fra første gang, de køber kortet (i dette tilfælde fem måneder tidligere), bliver nemlig automatisk videreført. 

Ankenævnet lagde desuden vægt på, at metrotillægget fraviger det normale zonesystem. Det betyder, at Metroselskabet har en særlig pligt til at informere, hvilket Metroselskabet ikke lever op til.

Passagerpulsen mener: Fjern uoverskuelige særtillæg

Det kan være svært for passagerer at gennemskue, hvilke steder deres kort eller billet gælder. Selvom passageren har et ansvar for at sikre sig gyldig billet, har trafikselskaberne også et ansvar for at informere tydeligt. Passagerpulsen er meget tilfreds med afgørelsen, som slår fast, at Metroselskabet forsat har en særlig pligt til at oplyse om metrotillægget.

Passagerpulsen mener i øvrigt, at særtillæg og andre forskelle i rejseregler, der knytter sig til et bestemt transportmiddel, er med til at gøre det mere uoverskueligt at benytte kollektiv transport. Derfor anbefaler vi, at disse tillæg og forskelle fjernes.