Ankenævnssag: Mobilperiodekort ikke gyldig på dagen

18. januar 2017

Passager havde ikke kontrolleret gyldighedsdatoen på hendes mobilperiodekort, da hun fornyede det. Det resulterede i en kontrolafgift fra Metro Service. Det klagede hun over, da hun mente, at appen ikke var brugervenlig.

Ankenævnssag: Mobilperiodekort ikke gyldig på dagen

Ankenævnssag: Mobilperiodekort ikke gyldig på dagen
Foto: Getty Images

Klagen

En passager, købte lørdag 5. december et nyt mobilperiodekort. Da hun om søndagen rejste fik hun en kontrolafgift.

Ifølge passageren havde hun ikke set, at appen på mobilen automatisk havde valgt datoen for hende.

Passageren klagede til Metro Service, fordi hun ikke mente, at appen DOT periodekort er tilstrækkelig brugervenlig, når man skal forny sit kort.

Appen fastsætter automatisk gyldighedsdatoen til førstkommende hverdag, men gyldighedsdatoen kan ændres manuelt af brugeren, inden købet foretages.

Med klagen, fremsendte hun en kopi af det købte periodekort og en oversigt over tidligere købte periodekort.

Metro Service fastholdte kontrolafgiften med bemærkningen om, at man selv er ansvarlig for, at dato og zoner er korrekte, når man fornyer sit kort. Derudover havde passageren selv mulighed for at ændre gyldighedsdatoen.

Passageren klagede herefter til Ankenævnet for bus, tog og metro

Afgørelsen

Passageren fik ikke ret i sin klage til Ankenævnet, og skal derfor betale kontrolafgiften.

Begrundelsen

Ankenævnet fastslår, at kontrolafgiften er givet korrekt, da passageren ikke havde en gyldig billet.

Ved en lignende sag er Ankenævnet blevet oplyst, at den automatiske fastsættelse af gyldighedsdatoen er en service til de mange passagerer, som bruger månedskortet, og som køber det i weekenden, men først anvender det fra mandag.

Det fremgår af applikationen, hvilken periode kortet er gyldigt til, og at datoen kan ændres manuelt af passageren.

Passageren har i dette tilfælde vedsendt en oversigt over tidligere købte periodekort, hvilket antager, at hun er fuldt bekendt med applikationens opsætning og funktion.

Sagen var for ankenævnet 14. juni 2016.

Passagerpulsens kommentar

Passageren har som udgangspunkt altid ansvar for, at billetten er gyldig og har det korrekte antal zoner.

Husk, derfor altid at tjekke, at dit periodekort gælder, når du skal bruge det, og når du køber kortet.

Det er dog også vigtigt, at selskaberne gør det så tydeligt som muligt, hvor og hvornår en billet er gyldig.