Ankenævnssag: 6 minutters forsinkelse kostede familie 1.420 kroner

15. juli 2019

Rejseplanen mente, at der var tid nok til at skifte, men familien måtte selv punge ud, da de var nødt til at købe nye billetter fra Aalborg til Odense.                   

Ankenaevnssag-6-minutters-forsinkelse-kostede-familie-1.420 kroner.jpg

Ankenaevnssag-6-minutters-forsinkelse-kostede-familie-1.420 kroner
Foto: Getty Images

Klagen

Fire passagerer skulle fra Hjørring til Odense. De købte zonebilletter af Nordjyllands Trafikselskab til strækningen Hjørring – Aalborg. I Aalborg skulle de skifte til et DSB-tog, som de havde købt Orange-billetter til, inklusiv pladsbilletter.

Passagererne havde 4 minutter til at skifte på Aalborg Station. Forbindelsen med de to togafgange havde de fundet på Rejseplanen.

Toget fra Hjørring til Aalborg blev 6 minutter forsinket, så de rejsende ikke nåede deres DSB-tog. Derfor var de nødt til at vente på det næste, som kom cirka en halv time senere.

Orange-billetter er kun gyldige til den afgang, de er købt til, og billetterne kan ikke refunderes. De fire passagerer var derfor nødt til at købe nye standardbilletter og pladsbilletter til DSB-toget.

Billetterne kostede i alt 1.420 kroner. Gruppen var i Odense en halv time senere, end de oprindelig havde planlagt.

Passagererne mener, at Nordjyllands Trafikselskab skal betale de 1.420 kroner. Nordjyllands Trafikselskab mener, at passagererne er berettiget til kompensation gennem deres rejsetidsgaranti, da de er blevet 30 minutter forsinket på rejsen.

Nordjyllands Trafikselskab gav derfor passagererne 25 procent af den oprindelige billetpris i kompensation. Beløbet blev 265 kroner.

Afgørelsen

Et flertal i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro bestemte, at Nordjyllands Trafikselskab ikke skulle betale passagerernes nye billetter.

Begrundelsen

Ankenævnet lagde vægt på, at der kun var 4 minutter til at skifte på Aalborg Station. Selvom passagererne havde fundet rejsen i Rejseplanen, mener ankenævnet, at passagererne har et ansvar for at sikre sig, at der er tid nok til at skifte.

Et mindretal på 2 stemmer mente, at Nordjyllands Trafikselskab burde tilbagebetale hele beløbet til passagerernes Orange-billetter.

Mindretallet lagde vægt på, at Nordjyllands Trafikselskab selv anbefaler 4 minutter som passende tid til at skifte, og at passagererne skal kunne regne med de rejseforslag, de får på Rejseplanen.

Sagen var for ankenævnet 9. maj 2019.

Passagerpulsen mener

Som passagerer i den kollektive transport, skal vi kunne regne med, at der bliver taget ansvar for vores samlede rejse, og at selskaberne arbejder sammen om at få os godt frem, når der er forsinkelser og aflysninger. Det gælder også, når vi kører på særlige rabatbilletter som Orange-billetter.

Hvis vi køber en rejse, som vi kan finde i Rejseplanen, skal vi kunne regne med, at vi kan komme frem på vores billet, også selvom der er forsinkelser. I denne sag blev Orange-billetten ubrugelig på grund af Nordjyllands Trafikselskabs forsinkelse, og selskabet burde derfor have betalt udgifterne til passagerens Orange-billetter.