Utilfreds med togrejsen? 5 ting selskaberne skal blive bedre til

14. juni 2017

Forsinkelser, mangel på siddepladser og dårlig information er togpassagererne ofte utilfredse med. Læs, hvad Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk råder togselskaberne til at tage hånd om.

Togrejsen skal være en god oplevelse

Passagererne har talt. Hele 18.000 af slagsen har deltaget fra oktober 2016 til marts 2017 i den tredje Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse fra Passagerpulsen.

Undersøgelsen viser, at passagererne generelt er blevet lidt mere tilfredse med den aktuelle togrejse. Men der er stadig 18 %, som ikke har haft en rejse, der lever op til deres forventninger.

Utilfredsheden er stadig høj på nogle af de områder, der betyder mest for, hvor tilfredse passagererne er med togrejsen.

Passagerpulsen anbefaler derfor stadig, at togselskaberne især arbejder med at forbedre de 5 områder, som betyder mest.

1. Tog skal komme til tiden

Køreplanen skal holde, så du kan komme frem til tiden. Rejsetid og tog til tiden er de 2 ting, der betyder mest for passagernes tilfredshed med rejsen.

Passagerer, der kører med regionaltog, er mest utilfredse. Over hver 4. passager er utilfreds med, at køreplanen ikke holder.

Løsningen er ikke at lægge ekstra minutter i køreplanen. Mange passagerer har allerede oplevet, at den type køreplaner ikke giver flere tog til tiden. Togselskaberne skal derfor tænke i andre baner. 

2. Togene skal være pæne, rene – og ikke propfyldte

Siddepladser er vigtige for passagererne. En af den kollektive transports store fordele er, at pendlere kan arbejde til og fra arbejde. Flest er utilfredse med mangel på siddepladser i S-toget og Metroen.

Rengøringen skal også være i orden. Det skal vedligeholdelsen også, så du ikke sidder på slidte sæder eller ved utætte vinduer.

Indeklimaet er også vigtigt for passagererne. Der er stadig flere end 1 ud af 4 passagerer, som oplever et dårligt indeklima.

3. Informationen skal være god – særligt ved forsinkelser

Selskaberne skal altid give god information til passagererne. Det gælder især ved aflysninger og forsinkelser.

Passagererne i undersøgelsen er ofte utilfredse med informationen. Over hver 4. oplever ikke at få information, da de var forsinkede.

Informationen kan også blive bedre. Kun 43 % af passagererne, som har fået information, er tilfredse med den information, de fik.

4. Sammenhængen mellem transportformer skal være bedre

Cykler, biler og motorcykler skal nemt kunne parkeres tæt på tog og metro. Det er ikke altid tilfældet i dag, oplever passagererne i undersøgelsen.

Skifter du mellem bus og tog, skal det også være nemt at komme til og fra stationen på en god måde.

3 ud af 4 passagerer er ikke tilfredse med forbindelserne til andre kollektive transportformer til og fra stationen.

5. Personalet skal give bedre service

Serviceniveauet hos personalet skal være i orden, og personale skal der være nok af. Især i perioder, hvor der er sporarbejde.

73 % af passagererne er tilfredse med den service, de får fra togpersonalet. Det tal skal blive højere, så flere passagerer oplever, at de får en god service.

Fakta om undersøgelsen

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser
  • Landets tredje Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse blev udgivet i juni 2017 og har data fra oktober 2016 og frem til marts 2017.
  • COWI A/S står for at indsamle data til undersøgelsen.
  • DSB, Arriva, Metro og Nordjyske Jernbaner deltager i undersøgelsen. Lokalbanerne på Sjælland kommer med fra april 2017.
  • Passagerpulsen håber, at også Lemvigbanen og busselskaberne med tiden vil være med.
  • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udgives 2 gange om året – i juni og december. Hver undersøgelse baseres cirka på 18.000 interviews.
  • Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne togselskaber med hinanden på de konkrete strækninger. Her måler vi på passagertilfredsheden både i forhold til konkrete tog og i forhold til sammenhængen med andre transportformer.
  • Målingen af passagerernes tilfredshed kan bruges af selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og den kollektive transport mest.