Undersøgelse: Togpassagerers tilfredshed med rejsen

14. juni 2017

18.032 passagerer har svaret på, hvor tilfredse de er med deres togrejse i ny National Passagertilfredshedsundersøgelse. Det er især 3 ting, som trækker tilfredsheden ned.

tog-aarhus-banegaard

Togene holder klar ud for Aarhus Banegård
Foto: Getty Images

Tilfredshed med togrejsen i hele landet

Tog til tiden, toiletforhold og parkeringsforhold er noget af det, som færrest passagerer er tilfredse med.

Det viser Passagerpulsens undersøgelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser. Rapporten bliver udgivet 2 gange om året og viser, hvor tilfredse togpassagererne er med forskellige dele af deres rejse.

Resultatet fra vinter 2016/17 viser, at der er en stigning i passagerernes tilfredshed togrejsen, når vi sammenligner med De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser fra sommer 2016.

Sammenlign på tværs af togselskaber og strækning

Tilfredsheden med togrejsen varierer fra selskab til selskab. Passagererne er mest tilfredse med togene i Nordjylland og Metroen i København, og mindst tilfredse med DSB Fjern- og regionaltog.

Undersøgelsen giver også mulighed for at sammenligne passagerernes tilfredshed ned på strækninger. Du kan derfor præcist se, hvilke strækninger der har brug for forbedringer.

Strækningen med flest utilfredse passagerer er regionaltogsstrækningen Fredericia-Struer med kun 68 % tilfredse passagerer. Til gengæld har metrostrækningen Christianshavn-Vanløse 91 % tilfredse passagerer.

Passagerpulsen anbefaler at forbedre 5 områder

Rapporten Den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse giver detaljeret information om tilfredsheden før og under rejsen fra A til B på alle togselskabernes togstrækninger samt stationerne.

For at forbedre forholdende for passagererne, bør togselskaberne arbejde med at forbedre 5 punkter:

  • Rettidigheden skal forbedres
  • Information i togene og på stationerne skal altid gives ved forsinkelser
  • Togenes generelle standard, vedligeholdelse og faciliteter
  • Bedre tilslutningsforbindelser og p-forhold giver bedre sammenhæng i rejsen.
  • Mere synlig service og assistance fra personalet

Download hele undersøgelsen nedenfor og se tilfredsheden med din egen strækning og togselskab.

PDF-ikon pdf (1.59 MB)

Tidligere undersøgelser af togpassagerers tilfredshed med rejsen

National Passagertilfredshedsundersøgelse sommer 2016

Anden udgave af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udkom december 2016 og dækker perioden marts-oktober 2016.

Download undersøgelsen her

National Passagertilfredshedsundersøgelse vinter 2016

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udkom første gang i juni 2016. Spørgeskemaerne var indsamlet i perioden december 2015-marts 2016.

Download undersøgelsen her