Undersøgelse: Togpassagerers tilfredshed med rejsen

14. juni 2017

18.032 passagerer har svaret på, hvor tilfredse de er med deres togrejse i ny National Passagertilfredshedsundersøgelse. Det er især 3 ting, som trækker tilfredsheden ned.

tog-aarhus-banegaard

Togene holder klar ud for Aarhus Banegård
Foto: Getty Images

Tilfredshed med togrejsen i hele landet

Tog til tiden, toiletforhold og parkeringsforhold er noget af det, som færrest passagerer er tilfredse med.

Det viser Passagerpulsens undersøgelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser. Rapporten bliver udgivet 2 gange om året og viser, hvor tilfredse togpassagererne er med forskellige dele af deres rejse.

Resultatet fra vinter 2016/17 viser, at der er en stigning i passagerernes tilfredshed togrejsen, når vi sammenligner med De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser fra sommer 2016.

Sammenlign på tværs af togselskaber og strækning

Tilfredsheden med togrejsen varierer fra selskab til selskab. Passagererne er mest tilfredse med togene i Nordjylland og Metroen i København, og mindst tilfredse med DSB Fjern- og regionaltog.

Undersøgelsen giver også mulighed for at sammenligne passagerernes tilfredshed ned på strækninger. Du kan derfor præcist se, hvilke strækninger der har brug for forbedringer.

Strækningen med flest utilfredse passagerer er regionaltogsstrækningen Fredericia-Struer med kun 68 % tilfredse passagerer. Til gengæld har metrostrækningen Christianshavn-Vanløse 91 % tilfredse passagerer.

Passagerpulsen anbefaler at forbedre 5 områder

Rapporten Den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse giver detaljeret information om tilfredsheden før og under rejsen fra A til B på alle togselskabernes togstrækninger samt stationerne.

For at forbedre forholdende for passagererne, bør togselskaberne arbejde med at forbedre 5 punkter:

 • Rettidigheden skal forbedres
 • Information i togene og på stationerne skal altid gives ved forsinkelser
 • Togenes generelle standard, vedligeholdelse og faciliteter
 • Bedre tilslutningsforbindelser og p-forhold giver bedre sammenhæng i rejsen.
 • Mere synlig service og assistance fra personalet

Download hele undersøgelsen nedenfor og se tilfredsheden med din egen strækning og togselskab

pdf (1.59 MB)

Fakta

National Passagertilfredshedsundersøgelse
 • Den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse offentliggøres 2 gange om året - juni og december.

 • Denne undersøgelse dækker vinter 2016/17 (1. oktober 2016 – 31. marts 2017).

 • 18.032 togpassagerer har deltaget i den 3. runde af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser.

 • Undersøgelsen viser tilfredsheden på de områder, som passagererne finder vigtige. For eksempel rettidighed, information, rengøring, forbindelser til og fra stationen samt den oplevede ”værdi for pengene”.

 • Landets allerførste Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse blev udgivet for vinteren december til marts 2016.

 • Togselskaber som er med: DSB Fjern og Regionaltog, DSB S-tog, Arriva Tog, Metroen og Nordjyske Jernbaner. Flere bus- og togselskaber kan komme til senere.

 • De mange interviews foretages systematisk fordelt på forskellige tidspunkter på dagen og året, så undersøgelsen bliver så repræsentativ som muligt.

 • Spørgeskemaerne kan både besvares skriftligt og elektronisk på selve rejsen, eller når du er kommet frem.

 • Undersøgelsen gennemføres af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen. COWI A/S udfører opgaven for Passagerpulsen.