Undersøgelse: Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med togrejsen

30. marts 2017

Står du på stationen og dit tog er forsinket, har det en betydning for din tilfredshed med rejsen. Men har togets standard eller rengøring større betydning for din rejse? Det har Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk undersøgt.

Passagertilfredshed med togrejsen

Undersøgelse: Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med togrejsen
Foto:Passagerpulsen

Passagerernes tilfredshed er vigtig

Kundetilfredshed fortæller os, om den kollektive transport lever op til passagerernes forventninger. En høj kundetilfredshed styrker sandsynligheden for, at du som kunde har lyst til at komme igen og måske endda anbefale til andre.

Passagerpulsen har undersøgt, hvad forskellige forhold på togrejsen betyder for passagerernes samlede tilfredshed og utilfredshed med rejsen på tværs af togselskaber og togtyper i Danmark.

Mere end 32.000 passagerer har deltaget i undersøgelsen, som bygger på data fra De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser, januar til december 2016.

3 ting har størst betydning for tilfredsheden

Rejser du med tog eller metro, er det disse 3 ting, som har størst indflydelse på den samlede tilfredshed med den aktuelle togrejse.

  • Rejsetiden for rejsen (vægter 20 % af den samlede tilfredshed)
  • Togets overholdelse af køreplanen (vægter 17 % af den samlede tilfredshed)
  • Togets standard (vægter 13 % af den samlede tilfredshed)

Dernæst kommer informationen i toget og muligheden for at få en siddeplads.

Områder som rengøring og klimaet i toget har også indflydelse på tilfredsheden med togrejsen. Det er områder, som påvirker indtrykket og tilfredsheden med togets standard.

Passagerpulsen anbefaler

I Passagerpulsen mener vi, det er vigtigt, at forhold som har betydning for kundetilfredsheden prioriteres. Det gælder både områder, som har direkte betydning for den samlede tilfredshed men også områder, som kan have stor betydning for særlige passagergrupper.

Flere tilfredse togpassagerer kan selskaber og politikere få, hvis de prioriterer disse forhold:

  • Forbedre togets standard. Det kan blandt andet ske ved at sætte ekstra fokus på rengøring og indeklima i toget.
  • Fokus på at forbedre rejsetid og togets rettidighed. Tilfredsheden falder, når der opstår forsinkelser.
  • Prioriter bedre information ved forsinkelser og aflysninger.
  • Forsat fokus på områder, som udvalgte passagergrupper vægter højt. Det gælder for eksempel mulighed for billetkøb, adgangsforhold til perronen og informationsskærme på stationen.

Download hele undersøgelsen som PDF nedenfor

pdf (4.43 MB)