Undersøgelse: Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser

27. september 2016

Du kan få penge tilbage, når bussen er forsinket. Men kender du dine passagerrettigheder, og informerer busselskaberne om dem? Det har Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk undersøgt.

Passagererne mangler kendskab

Passagerpulsen har undersøgt, hvor mange passagerer der kender til deres rettigheder, når bussen er forsinket. Og vi har undersøgt, hvor godt busselskaberne informerer om rejsetidsgarantiordninger på deres forskellige platforme.

Undersøgelsen viser, at 1 ud af 3 buspassagerer ikke kender til deres rettigheder.

2 ud af 6 regionale trafikselskaber og 2 ud af 5 af de undersøgte fjernbusselskaber giver heller ikke information om buspassagerernes rettigheder, selv om de skal ifølge en EU-forordning.

Resultaterne har fået Passagerpulsen til at lave en række anbefalinger, som kan hjælpe busselskaberne til at gøre informationen bedre og mere tydelig.

Download undersøgelsen og se Passagerpulsens anbefalinger.

PDF-ikon pdf (1.94 MB)