Baggrund: De Nationale Passagertilfredsheds-undersøgelser

13. juni 2017

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser er et vigtigt bidrag i arbejdet med at gøre den kollektive transport til en bedre oplevelse for passagerer i hele landet.

Hvad handler undersøgelsen om?

 • For mange danskere er den kollektive transport helt afgørende, når en travl hverdag skal hænge sammen. Med denne undersøgelse får vi nyttig viden om passagerernes tilfredshed på en række områder, der betyder meget for passagererne: Hvor tilfredse er vi med togenes overholdelse af køreplanen, mulighed for siddeplads, togpersonalets service og hjælpsomhed og så videre.

 • Vi får detaljeret viden om tilfredsheden med rejsen fra alle typer af rejseformål og demografi. Det vil sige, om man er pendler eller om rejseformålet er erhverv eller fritid, eller om tilfredsheden er afhængig af alder og køn.

 • I rapporten indgår en delmængde af det samlede datamateriale. Passagerpulsen har mulighed for at bryde data yderligere ned og udgive specifikke rapporter. I 2016 blev det til 1 rapport om cykelparkeringsforhold og 1 om forsinkelsers betydning for tilfredsheden med togrejsen. I 2017 har vi udgivet 1 rapport om, hvad der har betydning for passagerernes tilfredshed med togrejsen.

Hvad er nyt ved undersøgelsen?

 • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser ser som noget nyt ikke kun isoleret på en enkelt del af rejsen hos 1 trafikselskab, men på den samlede rejse. Det gælder for eksempel skift fra cykel og bil til tog eller fra tog til bus, som vi foretager undervejs.

 • Undersøgelsen er 1 samlet og uvildig undersøgelse, som er tilgængelig for offentligheden. Vi kan sammenligne resultaterne på tværs af landet, på tværs af trafikselskaber og strækninger -  uanset, om det gælder rejsen fra Skjern til Struer eller fra Amagerbro til Københavns Lufthavn.

Kort om De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

 • Landets allerførste Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse blev udgivet i juni 2016 og har data fra december 2015 og frem til marts 2016.

 • COWI A/S står for at indsamle data til undersøgelsen.

 • DSB, Arriva, Metro og Nordjyske Jernbaner deltager i undersøgelsen. Lokalbanerne på Sjælland kommer med fra april 2017.

 • Passagerpulsen håber, at også Lemvigbanen og busselskaberne med tiden vil være med.

 • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udgives 2 gange om året – i juni og december. Hver undersøgelse baseres cirka på 18.000 interviews.

 • Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne togselskaber med hinanden på de konkrete strækninger. Her måler vi på passagertilfredsheden både i forhold til konkrete tog og i forhold til sammenhængen med andre transportformer.

 • Målingen af passagerernes tilfredshed kan bruges af selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og den kollektive transport mest.

Download spørgeskemaet, som passagererne svarer på som PDF.

pdf (208.13 KB)

Relaterede artikler