Sådan arbejder Passagerpulsen

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk arbejder på baggrund af dokumentation og viden, og det sker i samarbejde med alle relevante interessenter og passagererne.

model_passagerpulsen_huset_830x400px.jpg

Model for Passagerpulsens aktiviteter. Illustration Maria Loran

Passagerpulsens hus

Vidensindsamling er det bærende element i Passagerpulsens hus, og det gør vi på 4 måder:

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

Vi gennemfører nationale undersøgelser af passagerernes tilfredshed med den samlede rejse.

Passagerpanel

Passagerpanelet er webbaserede undersøgelser af relevante emner for passagererne i bus, tog og metro. Målet er at have 10.000 deltagere i webpanelet.

Passageragenter

Passagerpulsen har et korps af frivillige passageragenter, der dokumenterer forholdene i den kollektive transport. Målet er at have 200 frivillige passageragenter fra hele landet.

Interessentforum

Et interessentforum er etableret og består af pendlerrepræsentanter og interesseorganisationer, der i samarbejde med Passagerpulsen har fokus på at skabe større tilfredshed med den kollektive transport.

Fakta, dialog og uafhængighed

Troværdighed er altafgørende for Passagerpulsens arbejde. Derfor arbejder vi:

 • faktabaseret – vi giver anbefalinger på baggrund af viden
 • dialogorienteret med alle interessenter, der har en interesse inden for kollektiv transport
 • uafhængigt af myndigheder, selskaber og interesseorganisationer

7 indsatsområder

Passagerpulsen er på passagerernes side – sammen styrker vi passagerernes stemme, og arbejder for at forbedre deres rettigheder og vilkår. Det gør vi gennem 7 indsatsområder:

 • Vi er i dialog og samarbejde med passagererne, trafikselskaberne, operatørerne og beslutningstagerne
 • Varetager interesser for alle passagerer: Pendlere, uddannelsessøgende, ældre, handicappede osv.
 • Indsamler faktuel viden om passagerernes oplevelser, tilfredshed, ønsker og behov
 • Stiller al den indsamlede viden til rådighed for alle berørte parter
 • Sætter fokus på passagerernes samlede rejse fra dør til dør – uanset hvilken type kollektiv transport, man benytter
 • Giver mulighed for at udvikle den kollektive trafik med udgangspunkt i passagerernes behov
 • Benchmarker (også internationalt) med fokus på best practise: Får vi nok for pengene?

Høringssvar og breve

Høringssvar fra Forbrugerrådet Tænk og Passagerpulsen

Her finder du blandt andet Forbrugerrådet Tænks breve og høringssvar til ministerier, organisationer og virksomheder. Du kan også hente vores analyser og andre baggrundsdokumenter.

Brevene er udtryk for sager, som Forbrugerrådet Tænk selv tager op. Høringssvar er udtalelser vi giver, når ministerier spørger om vores holdninger til nye lovforslag, direktiver og lignende.

29. juni 2015

Brev til den nye transport- og bygningsminister

10.december 2014
Brev til transportministeren om kontrakter med DSB

1. oktober 2014
Høringssvar om Århus Letbane

1. oktober 2014
Høringssvar om Odense Letbane

25. august 2014
Høringssvar om jernbane

5. februar 2014
Brev til den nye transportminister

8. januar 2014
Høringssvar om trafikselskaber

Se alle høringssvar og breve

Deltag i Passagerpanelet

Brug nogle minutter hver 2. måned på at besvare spørgsmålene i vores online undersøgelser.

Som deltager i Passagerpanelet:

 • får du tilsendt et spørgeskema 6-10 gange om året
 • får indflydelse på Passagerpulsens undersøgelser
 • er du med til at forbedre forholdene for passagererne i den kollektive transport
Læs mere

Bliv Passageragent

Er du typen, der har øjne og ører med dig, når du rejser med den kollektive transport? Så har vi brug for dig til at være frivillig Passageragent og til at give os værdifuld dokumentation.

Passageragenternes opgaver kan være:

 • tage et foto af noget bestemt på stoppestedet/stationen
 • holde øje med noget for os hver dag i en periode – forsinkelser eller lignende
 • svare på spørgsmål, om den rejse du er i gang med
Læs mere