Passageren i centrum

Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen taler passagerernes sag. Vi involverer passagererne og indsamler viden gennem Passageragenterne, Passagerpanelet og Interessentforum.

Frivillig

Frivillig: bliv passageragent
Foto:iStock

Passagerernes ønsker og behov bliver hørt

Passagerpulsens mål er at varetage passagerernes interesser og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at få viden om passagerne og deres syn på, hvad der er god kollektiv transport.

Udgangspunktet er brugerne af den kollektive transport, og med "passageren i centrum" gennemføres løbende nationale undersøgelser om passagerens rejse fra dør til dør samt en række temaundersøgelser.

Data til en årlig national passagertilfredshedsundersøgelse med ca. 40.000 deltagere bliver løbende indsamlet. Herudover ca. 6 årlige temaundersøgelser via passagerpanelet og ca. 6 årlige undersøgelser via passageragenterne.

Passagerpulsens arbejde bidrager dermed til, at udviklingen i den kollektive transport netop sker med udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker.

Sådan arbejder Passagerpulsen

Passagerpulsen vil med passageren i centrum gøre følgende:

  • Identificere de forhold, der har størst betydning for oplevelsen af den samlede rejse
  • Analysere passagerernes tilfredshed med disse forhold
  • Identificere de forhold, hvor der er størst behov for forbedringer
  • Identificere forbedringsmuligheder
  • Offentliggøre resultater, rapporter mv.
  • Gå i dialog med beslutningstagere, trafikselskaber, operatører, infrastruktur-ejere, regioner, kommuner m.fl. om problemerne, deres betydning og mulige løsninger
  • Informere befolkningen gennem pressen, nyhedsbreve, hjemmeside mv.

Relaterede artikler

Frivillig: bliv passageragent

Bliv Passageragent

Passagerpulsen - Taenk.dk

Deltag i Passagerpanelet

Sådan arbejder Passagerpulsen

Det arbejder Passagerpulsen for