Ankenævnssag: Passager betalte sin billet 2 gange

15. februar 2017

Passager betalte 2 gange for sin billet, da han skulle hente en ven i lufthavnen. Hjemrejsen blev registreret som ny rejse, da han checkede sig selv og vennen ind. Læs, hvordan ankenævnet dømte.

Klagen

Klageren brugte sit rejsekort til at rejse med metroen til lufthavnen for at hente en ven. På hjemturen - 8 minutter senere - checkede klageren sig selv og den medrejsende ind på sit rejsekort.

Prisen for klagerens rejse på udturen blev beregnet til 20 kr. Prisen for de 2 rejsende på tilbageturen blev beregnet til 20 kroner for hver, så passageren i alt kom til at betale 60 kroner.

Passageren kom dermed til at betale fuld pris for både ud- og hjemrejse, selvom hjemrejsen foregik i et tidsrum, hvor den første billet stadig var gyldig.

Passageren mener, hans egen ud- og hjemrejse bør behandles som én samlet rejse til 20 kroner, så den samlede pris for passageren og hans ven bliver 40 kroner.

Rejsekort Kundecenter afviste kravet. Når du ændrer antallet af rejsende, påbegynder du en ny rejse, hedder det i betingelserne for rejsekortet.

Klageren fastholder sit krav med henvisning til, at det er en klar forringelse i forhold til de gamle klippekort. Den ekstra rejse burde ikke have indflydelse på beregningen af klagerens egen rejse, mener han.

Afgørelsen

Ankenævnet valgte at afvise sagen. Passageren skal i stedet få transportministeren og/eller Trafikstyrelsen til at tage stilling til klagen.

Begrundelsen

Ankenævnet for bus, tog og metro begrunder afvisningen med, at der ikke er sket nogen fejl i billetteringen.

Det fremgår af hjemmesiden rejsekort.dk, at du påbegynder en ny rejse, når du benytter ”Check ind ekstra”. Klagen går i stedet på de generelle regler for beregning af prisen.

Ankenævnet for bus, tog og metro, tager ikke stilling til takstfastsættelser. Rejsepriser falder ind under reglerne for takstfastsættelse, som er bestemt af lov om jernbaner.

Jernbaneselskabet kan frit fastsætte taksterne for de forskellige billettyper, så længe de holder sig inden for loven og de regler, transportministeren har fastsat. Derfor henviser ankenævnet til ministeriet.

Passagerpulsens kommentar

Passagerpulsen arbejder blandt andet for, at det skal være nemt og gennemskueligt at købe billet. Rejskortet fungerer anderledes end de klippekort, som vi passagerer har været vant til gennem mange år. Men selvom rejsekortet ikke kan sidestilles med udfasede billettyper som klippekort, skal det stadig være enkelt at bruge.

Rejsekortet vil i nogle situationer være et billigere alternativ end billetter købt kontant, mobilklippekort eller særlige rabatordninger. I andre tilfælde, vil rejsekortet være dyrere.

Passagerpulsen mener, at Rejsekortet på sig altid bør give passageren den billigste rejse.

I det konkrete tilfælde er der tale om en ikke særlig logisk løsning, der også bliver dyrere for passagererne. Passagerpulsen glæder sig derfor over, at Metro Service udtrykker ønske om, at vi en gang i fremtiden kan fortsætte vores egen rejse, selvom vi checker en medpassager ind på kortet på dele af rejsen.

Få Passagerpulsens nyhedsbrev

Rejser du med bus, tog og metro? Få guider og gode råd til dine rettigheder leveret direkte i din indbakke.

Du får også vores nyeste undersøgelser af offentlig transport.

Tilmeld dig Passagerpulsens nyhedsbrev her – det udkommer ca. 1-2 gang om måneden.

Tilmeld