Trafikinformation

Oversigten på denne side viser, hvilke sider du kan bruge, for at holde dig opdateret på trafikinformationen i hele landet. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk giver ikke trafikinformation, men henviser til trafikselskabernes services og portaler.

kontrol1_lokalbanen_830x400.jpg

Foto Lokalbanen A/S.

Trafikinformation

Rejseplanen

Søg på Rejseplanen

Rejseplanen indeholder data fra alle danske tog- og busselskaber foruden de fleste færger. Ejerkredsen og dataleverandørerne bag Rejseplanen er de regionale og lokale trafikselskaber i hele landet.

DSB

DSB Trafikinformation

Her ser du, om der er større ændringer på din rejse, uanset om du søger driftsinformation for trafikken eller billetsystemerne. Planlagte ændringer i trafikken er også lagt i rejseplanen, så du kan søge på din rejse og se, om der er ændringer, og hvor lang tid, rejsen forventes at tage.

Her kan du følge dit tog

Landets Puls og Byens puls modtager data/information fra Rejseplanen og kan ikke vises på ældre browsere eller mobile enheder.

Landets puls - DSB

Byens puls - DSB

Trafikken i hovedstaden

Overblik over trafikken i hovedstadsområdet

Mål og vision

Trafikken.dk/Hovedstaden er målrettet trafikanter i hovedstadsområdet. Her kan brugerne få et samlet overblik over trafiksituationen her og nu på tværs af trafikformerne. Fordelen for brugerne er, at de kun behøver at klikke ét sted på nettet for at få overblik. Hvordan kommer jeg nemmest og hurtigst ind og ud af byen i dag? Svaret findes i form af ajourført information på Trafikken.dk/Hovedstaden.

Hvem står bag?

  • DSB,
  • DSB S-tog,
  • Movia,
  • Metroselskabet,
  • Banedanmark,
  • Frederiksberg Kommune,
  • Københavns Kommune,
  • Københavns Politi og
  • Vejdirektoratet

Informationen er samlet på en enkel og brugervenlig portal, der gør det nemmere at være pendler eller rejsende.

Det samfundsmæssige mål er at være med til at sikre en bedre udnyttelse af infrastrukturen og øge fremkommeligheden ved at flytte bilister fra de overbelastede dele af vejnettet til kollektiv trafik og cykel ved at pege på konkrete alternativer til bilen.

Over for borgerne er målet at levere en bedre service fra det offentlige gennem samarbejde på tværs af trafikformerne. Missionen er at gøre det nemmere og hurtigere at rejse fra A til B. Endelig er det et mål at levere aktuel og troværdig information om kø, rejsetider og driftsforstyrrelser.

Visionen er at være borgernes daglige trafikguide fra A til B.

Vejdirektoratet - Trafikken

Vejdirektoratet om biltrafik og vejarbejder

Trafikken

Vintertrafikken