Stationsforhold: Du får passagerernes top 5 ønsker

6. december 2016

Læskure er den vigtigste facilitet på stationen, mens udseendet er knap så vigtigt. Det viser en ny undersøgelse af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Læs hvad passagererne har svaret og kig, om du er enig.

Passagererne ved hvad de vil have

Passagerpulsen har lavet en prioriteringsundersøgelse blandt Danmarks togpassagerer. Her svarer passagererne på, hvad de mener er vigtigst på stationerne.

I et land med et så omskifteligt vejr, er det måske ikke overraskende, at størstedelen af passagererne har svaret, at muligheden for at stå i læ på stationen, er det vigtigste forhold. Lige efter er elektroniske adgangstavler og en nem adgang til øvrig kollektiv transport, blevet prioriteret højest.

Passagerernes top 5 over vigtigste faciliteter lyder (tallene viser opnået point):

  • At der er mulighed for at stå i læ for vind og vejr (396)
  • Elektroniske afgangstavler (392)
  • Nem adgang til øvrig kollektiv transport (368)
  • Belysningen (336)
  • Adgangsforhold til perroner (285)

Helt i bund med lavest prioritering ligger: Togselskabets design går igen på stationen (8) og Stationen er genkendelig i forhold til opbygning og design (22)

Bedre toiletter står øverst på ønskelisten

Passagererne har også skulle svare på, hvilke faciliteter de mener, der er størst behov for bliver forbedret eller udbudt på stationerne.

Her var der nærmest ingen tvivl hos passagererne om, at toiletterne var det, der trængte mest til en kærlig hånd. Lige efter fulgte rengøring og vedligeholdelsen på station derfor ikke så overraskende lige efter.

Her er passagerernes top 5 over ønsker til forbedring af forholdene på stationen:

  • Toiletfaciliteter (44%)
  • Rengøring og vedligeholdelse af stationen (37%)
  • Hjertestartere (33%)
  • Bænke / siddepladser (32%)
  • Trafikinformationsskærme med realtidsinformation om bus- og togafgange (31%)

Læs Passagerpulsens anbefalinger og resten af undersøgelsen som PDF

PDF-ikon pdf (1.36 MB)