Pendlerne er mest utilfredse med togrejsen

6. marts 2017

Passagerer, der pendler med toget, er mere utilfredse end dem, der kun bruger toget i fritiden. Det viser tal fra den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse. Få svar på, hvad pendlerne er mest tilfredse og utilfredse med.

pendlere_noerreport830x400.jpg

Pendlere venter på næste metro på Nørreport station
Foto: Camilla Dahl

Pendlerne er generelt mere utilfredse end fritidsrejsende

Rejser du som pendler, viser Passagerpulsens Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse, at du generelt er mere utilfreds med din togrejse end passagerer, der bruger toget i fritiden

Især 3 områder adskiller pendlernes tilfredshed med den almindelige passager:

  • Pendlerne er mindre tilfredse med den værdi, de får for pengene. 43 % af pendlerne er tilfredse, mens tallet er 57 % for de fritidsrejsende.
  • 13 % adskiller pendlerne og de fritidsrejsende i forhold til, hvor tilfredse de er med togets rettidighed.
  • Mens 14 % færre pendlere er tilfredse med den information, de får, når der er forsinkelser.

Områder hvor pendlerne og fritidsrejsende er lige tilfredse

Pendlerne og de fritidsrejsende er stort set lige tilfredse med togrejsen på 3 områder:

  • Mulighed for at købe billet/kort til denne rejse
  • Tryghed og sikkerhed på stationen
  • Tryghed og sikkerhed i toget

På et enkelt område er pendlerne mere tilfredse end de fritidsrejsende. Det gælder parkeringsforholdene ved stationen, hvor de har stillet deres cykel.

3 punkter hvor pendlerne er blevet væsentlig mere utilfredse

Pendlernes tilfredshed er faldet mest på 3 områder siden Passagerpulsens sidste Passagertilfredshedsundersøgelse.

  • Tilfredsheden med klimaet ombord på toget er faldet med 10 %.
  • Mens pendlerne er blevet 9 % mindre tilfredse med togets rettidighed eller overholdelse af køreplanen på den aktuelle rejse.
  • Generelt er tilfredsheden med togenes overholdelse af køreplanen på pendlernes sædvanlige strækning faldet 8 %.

2 områder hvor pendlerne er mere tilfredse

Undersøgelsen af passagerernes tilfredshed med togrejsen viser også, at pendlerne er blevet marginalt mere tilfredse på 2 områder siden sidste undersøgelse.

Pendlerne er blevet mere tilfredse med muligheden for at købe kort eller billet til rejsen, og den udvendige rengøring og vedligeholdelse af togene er de også blevet mere tilfredse med.

Læs mere om passagerernes tilfredshed i undersøgelsen Togpassagerers tilfredshed med rejsen

Relaterede artikler

Kommentarer

Rettidighed uforskønnet statistik udbedes

Som passager har jeg slet ikke samme oplevelse af rettidighed som de officielle statistikker.
Planlagte aflysninger og ændringer tæller som rettidige, men for mig som passager er det ikke rettidighed, når der fx kører færre tog hele weekenden eller om aftenen og togene standser ved flere stationer og er længere om turen.

Hvis man lavede en ærlig og fuldstændig statistik over overholdelse af køreplanen, så er jeg desværre ret sikker på, at rettidigheden er ringere end den har været i mange årtier.

Jeg vil godt foreslå, at i som kundernes repræsentant offentliggører en retvisende statistik over togtrafikken, hvor alle planlagte aflysninger og forsinkelser også er med.

SV: Rettidighed uforskønnet statistik udbedes

Hej Bjarne.

Det er en rigtig god pointe. En af de ting, vi arbejder for her i Passagerpulsen, er nemlig, at rettidighedsmålingerne kommer til at tage udgangspunkt i passagererne frem for togene.
Passagerernes rettidighed er også blevet en del af DSBs kontrakt. Du kan læse mere det de kalder kundepunktlighed på DSBs hjemmeside:
https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/kunderettidighed/

I DSBs månedlige rapporter til Transportministeriet kan de se målingerne kundepunktlighed og sammenligne dem med operatør-rettidigheden:
https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/rapporterin...

Mvh. Astrid, kommunikationsmedarbejder

Serviceforringelser en betydelig del af året

De seneste to somre har man valgt at ændre Intercity toget mellem Aarhus og Aalborg til Regionaltog fra midt maj til slut august, på grund af sporarbejde på Fyn! Det betyder at 1. klasse servicen på DSB 1' forsvinder i den periode, uden at man for en reduktion i prisen, hvilket man ville gøre alle andre steder, hvor der måtte forekomme en planlagt serviceforringelse. Det er over en fjerdedel af året, hvor man får meget lidt for den betydelige merpris man betaler. Og det selvom det er IC tog, og køreplanen på ovenstående strækning er præcist den samme.
Generelt er jeg godt tilfreds med at pendle på DSB 1', så jeg føler mig forpligtet til at give udtryk for det i diverse undersøgelser - jeg er godt tilfreds 3/4-dele af året og meget utilfreds 1/4-del af året - hvis man kan lave en undersøgelse der afspejler disse problemstillinger, så vil jeg blive glad.

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.
Opdatér Type the characters you see in this picture. Indtast de karakterer du ser i billedet. Hvis du ikke kan læse dem, skal du klikke på ikonet til venstre for billedet. Ingen forskel på store og små bogstaver.