Blog: Togbilletter skal være billigere ved sporarbejde

21. juni 2017

Sporarbejder rammer togpassagererne igen i sommeren 2017. Men hvad er ret og rimeligt, mens arbejdet står på? Det giver Asta Ostrowski, projektchef for Passagerpulsen, sit bud på her.

foraar_paa_kystbanen

Kystbanetog kører over en bro
Foto: Banedanmark/Visual Storm

Forstå min situation

Som daglig pendler på kystbanen har jeg hele foråret ventet spændt på at få information om sommerens sporarbejde. Hele familien pendler på strækningen, og vores tidligere erfaringer med togbusser er ikke gode.

Spørgsmålene er mange:

  • Hvor kører togbusserne fra, og hvor lang tid tager det?
  • Kan vi nå i skole og på arbejde til tiden, eller skal vi finde alternative løsninger?
  • Kan det blive nødvendigt at flytte ferien eller arrangere hjemmearbejde?
  • Hvilken information vil der være op til og under sporarbejdet?

Som passager er sporarbejde et nødvendigt onde, og jeg forstår godt, at forbedringerne sker for passagerernes skyld. Men jeg var helst foruden. For det har stor betydning for, hvordan min og min families hverdag hænger sammen. Ligesom erfaringerne fra sporarbejdet har betydning for min samlede opfattelse af den kollektive transport.

Sporarbejde handler da om ballast og sporstoppere, ikke?

Banedanmark inviterede midt i maj os passagerer til informationsmøde. På mødet var der mange flotte plancher med billeder af sporarbejde, og vi fik en folder, der hedder ”Sporfornyelse på Kystbanen” med information om sporarbejdet i sommeren 2017 og 2018.

I folderen står der, at der skal ”renses ballast på 12 km”, ”udskiftes sveller på 13,5 km”, ”udskiftes 53 sporskifter” og ”etableres 9 nye sporstoppere”.

Men når vi spurgte om, hvor lang rejsetiderne ville blive på strækningen, var det korte svar, at det vil stå på rejseplanen.

Jeg beundrer det faglige engagement fra Banedanmarks side. Men jeg er bare en togpassager, der skal have en hverdag med arbejde, børn og fritid til at hænge sammen under sporarbejdet. Jeg er simpelthen ikke optaget af hverken sporstoppere, sveller eller ballast.

Et forringet produkt, men samme pris?

Nu er rejseplanen opdateret, så jeg kan se de nye tider under det kommende sporarbejde på Kystbanen. Min rejsetid er blevet fordoblet, så det tager mig næsten en time at rejse de 30 kilometer fra arbejde og hjem, jeg skal skifte mellem tog og bus og halvdelen af turen er med togbus.

Men rejsen koster mig stadig det samme. Tænk, hvis man på en flyrejse indlagde et stop, hvor de rejsende blev bedt om at skifte til busser og køre resten af vejen. Ville vi så acceptere at betale det samme? Passagererne er jo kommet frem, men det har også taget længere tid, og været en væsentlig dårligere oplevelse.

Som det er i dag, betaler togpassagererne samme pris for et dårligere produkt, mens sporarbejdet står på. Rejsetiden er længere og fleksibilitet på den samlede rejse er dårligere, fordi jeg for eksempel ikke kan tage min cykel med.

De næste mange år er der planlagt flere og store sporarbejder i hele landet, fordi signalprogrammet skal udskiftes og testes, der skal gøres klar til elektriske tog og skinnerne skal vedligeholdes. Det er hårde udsigter for tusindvis af mennesker, som er afhængige af toget i deres hverdag.

I Passagerpulsen mener vi, at togpassagererne skal betale mindre for deres billetter, når der er sporarbejde. Vi får ikke det produkt, som vi betaler for. Hvor stor rabatten skal være afhænger selvfølgelig af, hvor store generne er for passagererne, og hvor længe sporarbejdet varer. Pendlerne kan for eksempel få nedslag i prisen på periodekortet, men der skal også være kompensationer for både rejsekortbrugere og passagerer, der rejser på enkeltbilletter.

I forbindelse med tidligere sporarbejder, har vi i samarbejde med passagerer udarbejdet 10 gode råd til Banedanmark og togselskaber.

Sådan skal sporarbejde foregå ifølge passagererne

Skrevet af

Asta Ostrowski

Projektchef i Passagerpulsen
Asta bor i Humlebæk nord for København og pendler hver dag indtil Nørreport Station. Hun har arbejdet med kollektiv transport i mange år, blandt andet som seniorrådgiver for Forbrugerrådet Tænk og har siddet som repræsentant for forbrugerne i Ankenævnet for bus, tog og metro.

Relaterede artikler

Familie sidder sammen i et IC3-tog

Sporarbejde giver sure passagerer

Sporarbejde: Kend dine rettigheder

Sporarbejde: Kend dine rettigheder

Kend din rejsetidsgaranti

Kend din rejsetidsgaranti

Kommentarer

Information ved sporarbejde

Tak for indlægget! Det sætter fokus på en række ømme punkter hos DSB og Banedanmark og deres evne til at kommunikere. Et absolut minimum burde være at udsende en SAMLET togbuskøreplan, så man kan se de faste(?) minuttal for hver enkelt station. Med rejseplanen bliver oplysningerne jo helt fragmenteret.

Billiger Billet eller blot egen alternativ rute samme pris

Hej Asta
Ja måske ok med billiger produkt. men gør det ikke til et hovedopgave.
Lagt vigtigere er der bliver meldt ud at man kan benytte alternative ruter som ikke er de " naturlige "
rejseveje. Som det er når vi rejser her sydfra "SYDBANEN" over "lille SYD" er det ikke noget problem at vi heller vil bliver i toget der så køre over Køge-Roskilde, eller skifter til S-tog i Køge.

Men der er også kun fordi det ligger i den naturlige Rejsevej. Alm Rejsekort vil sandsynligvis ikke opleve noget problem med en "lille" omvej.

Nå Blot et lille indspark herfra Lundby.
Hilsen /Lars

pris ved sporarbejde

Jeg oplever at billet prisen bliver højere. Plejer at tage toget fra Kokkedal st. til Helsingør St. Har nu 2 muligheder.

1) Togbus fra Kokkedal - bumlebussen som tager 50 min til Helsingør. samme pris men ekstra rejsetid på 30-35 min hver vej

2) Grøn togbus fra Rungsted kyst St - og betale for en ekstra zone (8 kr) - tage 30 min til Helsingør. dvs 16 kr ekstra dgl og ekstra rejsetid på 15-20 min hver vej.

Jeg bor næsten midt mellem Kokkedal og Rungsted og cykler til stationen, (5 min til Kokkedal, 12 min til Rungsted)

Sporarbejde.

Jeg synes lige at man skal klappe hesten. Hvad hvis der er vejarbejde og store køer på vejene skal man også have erstatning. Jeg synes at man er lidt for naive hvis man tror at man kan opnå erstatning ved sporarbejde. Togene kan altså stadig ikke køre på vejene, og biler skal også have gode veje at køre på, derfor vil der være perioder hvor der er lidt bump på vejene.

Blog: Togbilletter skal være billigere ved sporarbejde

Nedslag i billetprisen ved større sporarbejder, der er planlagt og meddelt lang tid i forvejen, kan være et skråplan. Jeg kan ikke umiddelbart se det som nogen god idé. De mange sporarbejder i disse år skyldes jo i vid udstrækning årtiers manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af jernbanernes infrastruktur, som man igen kan "takke" skiftende regeringer for. Operatørerne (jernbaneselskaberne) er aldeles uden skyld i de ulemper og længere rejsetider, det medfører, og burde derfor alene formidle en sådan eventuel kompensation; ikke betale den af eget regnskab. Desuden kunne man forestille sig, at en kompensation som det fordyrende element, den naturligvis vil være, ville kunne medvirke til at udskyde (flere) sporarbejder (endnu mere) - med årelange hastighedsnedsættelser og tilhørende rejsetidsforlængelser, der indarbejdes i køreplanerne og derfor teoretisk ikke er forsinkelser, til følge. Men, i modsætning til hvis forsinkelsen skyldtes sporarbejde, uden bedre infrastruktur og kortere rejsetid som resultat. Bilisterne kompenseres jo heller med ikke lavere benzinpriser eller højere befordringsfradrag ved vejarbejde. Uanset om forslaget skal opfattes som en holdning eller "bare" som et debatoplæg, virker det malplaceret, uigennemtænkt og en kende useriøst i et forum som Passagerpulsen, og dét i en grad så jeg godt kunne frygte for Passagerpulsens omdømme over for trafikselskaber og operatører. Så bid hellere tænderne sammen, tag en tudekiks og se frem til at sporarbejdet er overstået!

Thomas T.,
togpendler i snart 35 år - og ansat i en driftvendt jernbanestilling næsten lige så længe...

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.
Opdatér Type the characters you see in this picture. Indtast de karakterer du ser i billedet. Hvis du ikke kan læse dem, skal du klikke på ikonet til venstre for billedet. Ingen forskel på store og små bogstaver.