Ankenævnssag: Turister kunne ikke finde billetautomat

26. februar 2015

Amerikansk far og hans 2 døtre rejste uden billet i metroen, fordi de ikke kunne finde en automat på perronen. De fik en kontrolafgift, som de klagede til Ankenævnet for bus, tog og metro over.

Klagen:

En amerikansk turist var på besøg i Danmark med sine 2 døtre. De skulle rejse med metroen fra Kgs. Nytorv st. mod Lufthavnen, og fordi de havde deres kufferter med, tog de elevatoren direkte ned til perronen.

Klageren fortæller, at de i elevatoren fik at vide af en medrejsende, at de kunne købe billetter på perronen. Da de kom ned på perronen kunne de ikke finde en automat, så de steg på et metrotog og regnede med at de kunne købe en billet efter udstigning.

Efter metroen kørte fra Kastrup st., kom der en billetkontrollør, der vil se kort eller billet. Klageren fik en kontrolafgift på 750 kr. fordi de ikke har en billet og døtrene fik hver en kontrolafgift på 375 kr.

Klageren kontakter Metro Service for at få kontrolafgifterne annulleret, men de bliver afvist.

Afgørelsen:

3 medlemmer af Ankenævnet for bus, tog og metro gav Metro Service ret i at afgifterne var korrekte, fordi klagerne ikke kunne vise en gyldig billet, da billetkontrolløren bad om det.

2 medlemmer af ankenævnet var i mod afgørelsen.

Begrundelsen:

Metro Service fortæller, at der på perronen var oplysninger på engelsk om, at du skal have gyldig billet. Imidlertid er informationen på engelsk anderledes end på dansk.

På dansk er det tilføjet, at billetten skal være købt inden du stiger på toget. Det er ikke med i den engelske tekst.

Når du som passager kan komme direkte til perronen fra gaden med elevator, og du derfor ikke kommer forbi etagen med billetsalg, mener passagerernes repræsentanter i ankenævnet, at Metro Service har ansvaret for at informere passagererne tilstrækkelig tydeligt om, hvor billetter kan købes.

Passagerernes repræsentanter i ankenævnet fremhæver 3 ting, som kan det bedre for turisterne, der bruger metroen:

  • Piktogrammet i elevatoren er meget lille og du kan let overse det i en fyldt elevator
  • Der mangler information på informationstavlen på perronen om, at billetter skal købes en etage over perronniveau
  • Og der mangler information på engelsk om, at billetter skal købes inden påstigning.

Passagerpulsens kommentar:

Alle passagerer skal nemt kunne køre med bus, tog og metro. Det gælder også for turister og mennesker, som ikke taler dansk.

Det kollektive transportsystem fungerer meget forskelligt rundt om i verden, derfor er det utrolig vigtigt, at information om for eksempel billetter er synlig, og at oversættelsen er korrekt.

Ankenævnssagen understreger overfor Metroselskabet, at de skal være opmærksomme på, hvordan turister oplever at købe billet og køre med metro.

Læs hele sagen og afgørelsen på ankenævnets hjemmeside

Deltag i Passagerpanelet

Brug nogle minutter hver 2. måned på at besvare spørgsmålene i vores online undersøgelser.

Som deltager i Passagerpanelet:

  • får du tilsendt et spørgeskema 6-10 gange om året
  • får indflydelse på Passagerpulsens undersøgelser
  • er du med til at forbedre forholdene for passagererne i den kollektive transport
Læs mere

Kommentarer

kontrolafgift

Den ny elevator på Kongens Nytorv standser ikke på første sal, hvor man kan købe billetter. Informationen er elendig. Så billedet i sagen, hvor der står "billetter" ved 1 sal, kan sagtens være forkert. Jeg selv fik også en bøde, fordi jeg også med stor bagage ikke kunne finde en klippekortsautomat ved elevatoren (den var der ikke. Ingen vejledning. Begrundelsen var, at region H udfaser klippekortet til nytår. At DSB ikke udfaser klippekortet er de ligeglade med).

Manglende eller dårlig skiltning

Der er generelt en tendens til manglende eller dårlig skiltning på de fleste stationer. Nogle steder er skiltning så forsigtig, at det virker som om man vægter et æstetisk minimalistisk udtryk for højt i forhold til funktionaliteten. Et par eksempler: 1) På Flintholm ved Vanløse har jeg haft svært ved at finde rundt fordi skiltene først sidder ved trappen til den enkelte perron. Dvs at hvis man ikke på forhånd har fundet ud af hvilken retning man skal kigge og gå, er man lidt på herrens mark.
2) På den renoverede Nørreport station har man lavet en fin ny toiletø i gadeplan, men det fremgår ikke af skiltningen. Jeg måtte finde et kort over Ny Nørreport på nettet.
3) Jeg bor i Greve og benytter jævnligt Karlslunde S-station. I den ene ende af perronen går en trappe ned til vejen under en togbro. Et skilt med generelle regler for færdsel på stationen er placeret på selve broen. I teorien synligt fra trappen, men skriften er lille, teksten er lang og afstanden 2-2,5 meter. Hvis man skal læse skiltet skal man faktisk klatre over gelænderet og ud på skrænten mellem trappe og bro! Kan man så hævde at alle har haft mulighed for at læse det? Der er mange steder, hvor man kan komme til at gøre noget forkert, hvis man ikke er vant til at tage toget men udelukkende skal forholde sig til (mangelfuld) skiltning.

Ingen rejsekortstander på Kongsvang St.

Jeg og mine medrejsende på Kongsvang Station er rystede over, at der ikke er opsat rejsekortstander på Kongsvang Station i Viby J, så jeg kan ikke bruge rejsekortet på mine togrejser til og fra arbejde. På alle andre stationer (pånær 3) i hele regionen er der opstillet rejsekortstander, og nu kommer bybusserne i Aarhus også med den 22/4. Det er dybt kritisabelt og kundefjendsk. Der er heller ingen billetautomat på stationen!

Savner MEGET Printselv billetter for mine udenlandske gæster...

Elendigt at man ikke kan købe enkelt zonebilletter eller 10 klip på PC med udenlandsk eller og dansk kreditkort
som printselv billet... Sådan kunne man slippe for de lange køer ved automaterne som turister oplever... og vi andre... Så kunne man som gammel slippe for trapper... (Flere automater på perron er i hvert fald også nødvendigt) Så kunne man have sin billet for Metro, Bus eller tog ligesom sin flybillet... Så kunne man sende dem foruden for rejsen til sine gæster i udelandet som gave og spare dem for den enorme frustration ved ankomst i KBH Lufthavn...og ved Nørreport el ved afgang... I skulle virkelig indføre printselv billetter der er gyldigt i ét år som man kan forære sine gæster... Før købte jeg bare et klippekort som jeg sendte til udland for mine gæster, så kunne de bare tage tog eller metro... Men nu er der ikke længere sådan et mulighed... Jeg synes at det er synd for det billede af DK man få ved ankomst i CPH. Tak for jeres kommentar.

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.
Opdatér Type the characters you see in this picture. Indtast de karakterer du ser i billedet. Hvis du ikke kan læse dem, skal du klikke på ikonet til venstre for billedet. Ingen forskel på store og små bogstaver.