Ankenævnssag: Turist fik bøde for manglende zone

15. juli 2016

En turist købte 1 zone for lidt, fordi hun ikke forstod zoneforholdene. Hun fik en kontrolafgift, som hun klagede til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro over.

Klagen

En turist var på besøg i Danmark og skulle lære at bruge den offentlige transport. Hun skulle rejse med metroen til Københavns Lufthavn, og fordi hun havde travlt, købte hun en SMS-billet.

Klageren fortæller, at hun ikke fik engelske instruktioner, da hun købte billetten – hverken på SMS eller på stationen. Hun troede derfor, at 2 zoner var nok til lufthavnen.

Efter metroen kørte fra Kastrup Station, fik klageren en kontrolafgift på 750 kroner, fordi hun havde 1 zone for lidt på billetten.

Klageren kontaktede Metro Service for at få kontrolafgiften annulleret, men hun får afslag.

Afgørelsen

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro giver Metro Service ret i, at afgiften er korrekt.

Begrundelsen

Ankenævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at der i rejsereglerne står, at kunden selv er ansvarlig for at have en gyldig billet under hele rejsen. Det inkluderer også, at de rigtige zoner er købt.

I afgørelsen bemærker ankenævnet også, at afgørelsen ikke afhænger af, hvorvidt klageren bevidst har handlet forkert. Kontrolafgiften bliver givet, fordi passageren ikke overholder reglerne om gyldig billet.

Ankenævnet påpeger overfor Metro Service, at langt de fleste turistsager handler om turister, der har købt billet til lufthavnen på 2 zoner i stedet for 3 zoner. På den baggrund opfordrer Ankenævnet til, at informationen om zoneforholdene bliver tydeligere.

Passagerpulsens kommentar

Det er rigtig ærgerligt, at turister får ødelagt deres ferie af en kontrolafgift, fordi der mangler synlig og tilstrækkelig information på engelsk. Som Ankenævnet også påpeger, er zoneinddelingen til og fra Københavns Lufthavn vanskelig at forstå - ikke bare for turister.

Det kollektive transportsystem fungerer meget forskelligt rundt om i verden. Derfor er det utrolig vigtigt, at information om for eksempel zoneforhold er enkelt, synligt, og at oversættelser findes og er korrekte. Passagerpulsen arbejder for, at alle passagerer nemt skal kunne købe billet til bus, tog og metro. Det gælder ikke mindst for turister og mennesker, som ikke taler dansk.