Ankenævnssag: Turist fik bøde for manglende zone

20. juli 2017

Billetsystemet i Danmark kan være svært at forstå. En turist købte 1 zone for lidt til lufthavnen og fik en bøde. Hun klagede til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Metro

Ankenævnssag: Turist fik bøde for manglende zone
Foto: iStock

Klagen

En turist er på besøg i Danmark og skal lære at bruge kollektiv transport. Hun rejser med metroen til Københavns Lufthavn, og fordi hun har travlt, køber hun en SMS-billet.

Klageren fortæller, at hun ikke får engelske instruktioner, da hun køber billetten – hverken på SMS eller på stationen. Hun tror derfor, at 2 zoner er nok til lufthavnen.

Metroen kører fra Kastrup Station, hvor klageren får en bøde på 750 kroner, fordi hun har 1 zone for lidt på billetten.

Klageren kontakter Metro Service for at få kontrolafgiften annulleret, men hun får afslag.

Afgørelsen

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro giver Metro Service ret i, at afgiften er korrekt.

Begrundelsen

Ankenævnet lægger vægt på, at der i rejsereglerne står, at kunden selv er ansvarlig for at have en gyldig billet under hele rejsen. Det gælder også, at de rigtige zoner er købt.

I afgørelsen fortæller ankenævnet også, at afgørelsen ikke afhænger af, om klageren bevidst har handlet forkert. Kontrolafgiften bliver givet, fordi passageren ikke overholder reglerne om gyldig billet.

Metro Service får dog også at vide, at langt de fleste turistsager handler om turister, der har købt for få zoner til lufthavnen. Derfor opfordrer Ankenævnet til, at informationen om zoneforholdene bliver tydeligere.

Passagerpulsens kommentar

Turister får ødelagt deres ferie af en bøde, fordi der mangler synlig og tilstrækkelig information på engelsk. Det er rigtig ærgerligt. Vi er enige med Ankenævnet i, at zoneinddelingen til og fra Københavns Lufthavn er vanskelig at forstå - ikke bare for turister.

Kollektiv transport fungerer meget forskelligt i hele verden. Derfor er det utrolig vigtigt, at information om for eksempel zoner og priser er enkelt, synligt, og at oversættelser findes og er korrekte.

Passagerpulsen arbejder for, at alle passagerer nemt skal kunne købe billet til bus, tog og metro. Det gælder også for turister og andre, som ikke taler dansk.